Ústecký

* Bečov, okr. Most - MŠ a ZŠ Bečov - přátelská domškolákům

https://www.zsbecov.cz/cs/individualni-domaci-vzdelavani/

* Děčín - Nebočady - ZŠ a lesní MŠ Jurta, Vítězství 121

https://www.lesniklub.cz/

* Děčín - Březiny - Lesní klub Na Paloučku

www.klubnapaloucku.cz

FB: Lesní klub Na Paloučku

* Děčín - Krásný Studenec - MŠ V lese

FB: V LESE

https://www.klubvlese.cz/

* Děčín - Letná - Škola Svět - MŠ a ZŠ s Montessori pedagogikou, Na Stráni 28,

https://www.skolasvetdecin.cz/

FB: Soukromá základní a mateřská škola Svět Děčín

* Dobroměřice, severozápadně od Loun

Soukromá inovativní ZŠ Dobroškola - nově založená komunitní škola malotřídního typu v provozu od září 2023, ve školním roce 2023-24 v provozu 1. a 2. třída, plánem je postupně v dalších letech naplnit celkovou kapacitu 57 dětí v 1. - 9. ročníku, kde vzdělávání bude probíhat v trojročí

Pražská 87

https://dobroskola.cz/

* Františkov nad Ploučnicí, okr. Děčín

Svobodná země - komunitní škola, rozvojové centrum, sdílená ekofarma

Františkov nad Ploučnicí 26

https://www.svobodna-zeme.cz/

* Chlumec, okr. Ústí nad Labem

Malá alternativní ZŠ s rodinnou atmosférou Molekula, vyrostla z kořenů komunitní školy Molekula v Ústí nad Labem - Vaňov

Krušnohorská 39

FB: Základní škola Molekula

* Chomutov - Kouzelná Montessori školička, Březenecká 4808 

FB skupina: Kouzelná Montessori školičkka

* Chomutov - ZŠ a MŠ Svět Chomutov, domácí + individuální vzdělávání, Školní 1251/57

FB: Domácí vzdělávání_individuální vzdělávání ZŠ a MŠ Svět Chomutov

* Chomutov - Montessori - rodinná MŠ, Čelakovského 1017/14

https://montessorirms.cz/

FB: Montessori - Rodinná a mateřská škola, o. p. s.

* Kadaň

ZŠ a MŠ ZAČÍT SPOLU - soukromá škola rodinného typu, věkově smíšené třídy, výborná atmosféra, otevřený vstup pro rodiče, zahraniční dobrovolníky; aktivní propojenost ZŠ a MŠ v procesu vzdělávání, učení ve 4 centrech aktivit: ČJ+AJ, Matematika, Pokusy a objevy, Ateliér, moderní výukové postupy blízké vývoji žáků, čtecí koutek, hudební zátiší s klavírem, venkovní učebna, zahrada, učení v přírodě

Kpt. Jaroše 612

https://www.zacitspolukadan.cz/

* Kostomlaty pod Milešovkou, okr. Teplice

Kostomlaty p. M. - na 1. stupni alternativní pedagogika Začít spolu, škola přátelská domškolákům, menší počty žáků ve třídách, rodinná vesnická škola

https://www.zskostomlatypm.cz/

* Krásná Lípa, okr. Děčín

Motýlek + MŠ Sluníčko + ZŠ - vedle tradičního vzdělávání škola praktikuje i inovativní vzdělávání, ekoškola

https://www.zskrasnalipa.cz/

* Liběšice, okr. Litoměřice

Liběšice - vzdělávací program Začít spolu, ekoškola, škola přátelská domškolákům z celé ČR, pobočka litoměřické ZUŠ - je možné se přihlásit ke hře na hudrbní nástroj

Liběšice 170

https://www.zs.libesice.cz/

* Litoměřice

Dětský koutek - alternativní MŠ s prvky Montessori a waldorfské pedagogiky

Odboje 2269

https://www.skolkalitomerice.cz/index.html

* Litvínov - Hamr, okr. Most - Waldorfská soukromá MŠ a ZŠ Jeřabinka, Sklářská 81

https://www.skolajerabinka.cz/

* Litvínov - Sportovní soukromá ZŠ - alternativní třídy s waldorfskou pedagogikou, prožitkové učení v souvislostech, malé třídní kolektivy, slovní hodnocení, individuální přístup, úzká spolupráce s rodiči

Podkrušnohorská 1677

https://www.sszslitvinov.cz/zaci/alternativni-tridy

* Louny - Montessori MŠ a ZŠ, Poděbradova 639

https://www.montessorislany.cz/louny

* Most - AMA SCHOOL - Montessori MŠ a ZŠ, Široký vrch 363

https://www.amaschool.cz/

* Most - Lesní klub Mravenci, ul. SNP 1191

https://lkmravenci.webnode.cz/

* Most - Rodinné centrum Spojené světy, Lomená 45/4

FB: Rodinné centrum Spojené světy

* Obrnice, okr. Most - MŠ Obrnice - vzdělávací program Začít spolu

Začít spolu v Obrnicích | Začít spolu (zacitspolu.eu)

* Opárno u Lovosic

Lesní klub Školička ve mlýně - školka namá aktualizované příspěvky na FB od října 2021 a ani webovky, provoz přerušen/ukončen?

Opárenský mlýn

https://skolickavemlyne.webnode.cz/

FB: Lesní klub Školička ve mlýně

* Otvice u Chomutova - Montessori ZŠ a MŠ Nelumbo, U Vodárny 278,

https://www.nelumboeducation.cz/

* Peruc, okr. Louny

Přírodní klub / lesní školka Kořínek + 1x za 14 dní setkání Minikořínků, Ulice Boženina,

https://www.lesniskolkakorinek.cz

* Petrovice, okr. Ústí nad Labem - MŠ Petrovice - vzdělávací program Začít spolu, ekoškola

Petrovice 5

https://www.skola-petrovice.cz/materska-skola/

* Povrly, okr. Ústí nad Labem

MŠ a ZŠ Povrly - vzdělávací program Začít spolu, etická škola, ekoškola

https://data.zspovrly.cz/

* Předonín/Bechlín u Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice

Lesní školka Hájenka - svůj provoz zahájila v září 2023, Jezerská obora, Předonín 20,

https://www.skolkahajenka20.cz/

* Rájov u Pernštejna, okr. Chomutov - Lesní kmen Havranpírko, Rájov 1

https://rodinny-lesni-klub-havranpirko.webnode.cz/

FB: LESNÍ KMEN Havranpírko

* Roudnice n. L

ZŠ SMART - alternativní ZŠ, slovní hodnocení, max. 16 žáků ve třídě, tolerantní a přátelští pedagogové, důraz na mezilidské vztahy, žádné domácí úkoly, Hejného matematika, projektová výuka,…

Neklanova 1806

https://www.skola-smart.cz/

* Roudnice n. L. - Komunitní škola Osmička, T. G. Masaryka 1474 

FB skupina: Škola Osmička

https://skola-osmicka.edupage.org/?

* Roudnice n. L. - Masarykova MŠ - vzdělávací program Začít spolu, Dobrovského 1217,

https://skolkamasarykova.cz/index.html

* Srbská Kamenice, okr. Děčín - Lesní MŠ Vážka, Srbská Kamenice 54,

https://www.skolkavazka.cz/

* Střelná u Košťan, okr. Teplice - Soukromá škola Vzdělávání s radostí (i 2.stupeň)

Lesní 38

https://vzdelavanisradosti.cz/

FB: Vzdělávání s radostí, z.s.

* Teplice/Proboštov - Lesní MŠ Samorost - od roku 2014, hned vedle lesa

Proboštov - Panský les za ZŠ

FB: Lesní mateřská škola Samorost

* Teplice

ZŠ Bílá cesta - v každém ročníku je jedna Montessori třída (vzdělávání s prvky Montessori), velký les u školy, venkovní učebna, záhony tříd, hmyzí hotel, velký výběh dvou ovcí, o jejichž výběh pečují i žáci

Verdunská 2958

https://www.zsbilacesta.cz/

* Teplice

Soukromá školka Lounská - klidné rodinné prostředí, individuální přístup, kapacita 12 žáků

Lounská 932/4

https://www.skolkalounska.cz/

* Teplice - Komunitní školka s Montessori prvky VESELÁ ŠKOLKA, Vrchlického 9,

https://www.veselaskolkateplice.cz/

* Teplice - Komunitní svobodná škola Sami sebou, stav únor 2024: hledají se prostory pro školu, funguje volná skupina/komunita stejně smýšlejících rodičů a přátel školy, kteří spolu podnikají společné akce s dětmi

FB: Sami-sebou Komunitní svobodná škola

* Tisá, okr. Ústí nad Labem - Schoolka Tisá

FB: SCHOOLka Tisá, gabcamilfi@hotmail.com

* Třebušín, okr. Litoměřice

Svobodná Waldorfská ZŠ - od roku 2015, ve šk. roce 2023-2024 1. - 8. třída, od šk. roku 2024-2025 všech 9 ročníků, buduje se zázemí pro 2. stupeň v Litoměřicích

Třebušín 115

https://svobodnazs.cz/

* Údlice u Chomutova

Podkrušnohorská svobodná škola ZeMěškola - mateřská a základní škola, Jirkovská 119

FB: ZeMěŠkola Podkrušnohorská svobodná škola

https://www.zemeskola.cz/

* Ústí nad Labem - MŠ U plavecké haly - vzdělávací program Začít spolu

Na Spálence 1022/27

https://msuplavhaly.eu/

* Ústí nad Labem - MŠ Zvoneček - vzdělávací program Začít spolu, Školní 623/17,

https://www.mszvonecek.cz/cz/

* Ústí nad Labem - Škola Xavier, Šrámkova 3062/38

https://www.skolaxavier.cz/

* Ústí nad Labem - Klíše - Škola Erazim, Na Okraji 7

https://usti.erazim.cz/

* Vědomice u Roudnice nad Labem - Lesní MŠ JINAK

https://lesniskolkajinak.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=JDn01CUfExU

* Žatec, okr. Louny - MŠ U Jezu - vzdělávací program Začít spolu, U Jezu 2903,

https://www.msujezu.cz/