Rozhovor s Davidem Yilmou

13.2.2024

David je učitel a skaut s mnohaletou zkušeností v nejrůznějších typech škol. Nejvíce určující moment nastal při jeho práci na první demokratické škole Summerhill v anglickém Leistonu. "Vždy jsem směřoval k respektující a partnerské práci s mladými lidmi, asi díky mé dobrovolnické práci ve skautech, ale na Summerhillu došlo na dotažení těchto hodnot do praxe učitele naplno." Od té doby se David věnoval propagaci demokratického přístupu ve vzdělávání. Předtím a potom pracoval na základní škole v Praze a na soukromých školách v Anglii. Po roce cestování na Novém Zélandu učil ve státní škole na tomto krásném kusu Země. Tam také v době pandemie založil malou online školu a komunitu pro domškoláky a začal spřádat plány na otevření nového školního projektu.

Nabídka svobodných demokratických škol v Praze se díky tomu od září 2024 rozroste o novou školu MINEHAVA. Jak se zrodil nápad na zřízení této školy a kdo za ním stojí? Zeptali jsme se spoluzakladatele Davida Yilmy.

Davide, kdy ve Vás dozrála myšlenka na realizaci zřízení demokratické školy v Praze?

Myšlenka se poprvé objevila zhruba před 8 lety, kdy jsme s mým kamarádem, a skautem, Janem Šotolou poprvé toto téma probírali. Učil tehdy na klasické škole a hledal změnu. Dozrálo to nakonec v období Covidu, kdy jsem učil na Novém Zélandu. V loňském roce jsme dotvořili náš tým, spustili stránky na webu, FB a IG a začali řešit legislativní a administrativní záležitosti.

Škola bude sídlit od září 2024 v Praze na Žižkově. Jaké zázemí tam budete mít?

Zázemí teprve plánujeme a tvoříme. Pokud vše klapne, budeme mít pronajaté 1. patro, kde budeme mít učebny, hudebnu, dílnu, společenskou a relaxační místnost a kuchyňku. Společenská místnost a kuchyňka budou hrát důležitou roli v utváření komunity a budování vztahů. Venkovní zázemí bude tvořit terasa se sezením, dvorek, zahrada, hřiště s umělou trávou a v plánu máme i vybudování záhonů pro pěstování zeleniny. V případě nepříznivého počasí budeme pro pohybové a sportovní aktivity snad moci využívat tělocvičnu Sokola v blízkosti školy.

Bude se jednat o 2. stupeň ZŠ a navazující 4letý studijní obor Gymnázium. Podaří se Vám otevřít od začátku oba stupně?

V září 2024 otevíráme z organizačních důvodů pouze 2. stupeň ZŠ a gymnázium o rok později. Bylo by velmi složité otevřít oba stupně najednou.

Jak bude vypadat organizace a vnitřní řízení školy?

Při koncepci školy v oblasti vnitřního řízení školy jsme si vzali příklad z demokratické školy Summerhill v Anglii, kde jsem učil. Hlavním místem řízení školy bude sněm, kam bude mít přístup každý. Hlas žáka má samozřejmě stejnou váhu jako hlas učitele. Na škole si jsou všichni rovni. Sněm bude dávat pravomoci pracovním skupinám – kruhům. Budeme mít tři stálé kruhy, které budou zajišťovat chod školy – administrativní, učitelský a mediační kruh pro řešení sporů. Souběžně se budou vytvářet i kruhy k řešení aktuálních potřeb žáků, provozních záležitostí apod.

Budeme uplatňovat model sociokracie, kdy budeme klást váhu na shodu všech prostřednictvím koncensu. Je to sice náročnější proces, ale v konečném důsledku vnese do školy příjemnou atmosféru a dobré mezilidské vztahy. Inspirovali jsme se na školách v Nizozemí, kde toto s úspěchem praktikují.

Jak bude vypadat vzdělávání?

Zde jsme se inspirovali jak u školy v Summerhillu, tak i u inovativních škol v různých zemích. Základem je sebeřízené vzdělávání vycházející z vnitřní motivace žáků. Budeme realizovat s žáky projektovou výuku, při které budou žáci pracovat v týmech na projektech s použitelným reálným dopadem na okolní svět – na školu, na místní komunitu, na širší okolí. Výuka bude v blocích, žáci budou navštěvovat specializované tematické hodiny, individuální hodiny na doučování nebo naopak rozšíření vědomostí pro nadané žáky.

Známkovat nebudeme, žáci budou mít svá portfolia. Výuka bude pouze nabídka, žák na ní chodit nemusí. Děti se budou zapisovat na 10 týdnů dopředu na témata, která si vyberou. Budeme usilovat o to, aby složení žáků i průvodců bylo mezinárodní, přičemž angličtina bude druhým vyučovacím jazykem, angličtinu budeme používat i na nástěnkách a při každodenní komunikaci uvnitř školy.

Čím dál větší počet dětí praktikuje individuální domácí vzdělávání. Bude škola otevřená i domškolákům?

Ano. Domškoláci u nás budou vítáni. Rádi jim poskytneme zázemí kmenové školy. Já osobně si umím představit nabídnout pro ně i možnost online výuky, pokud o ní bude zájem. To vše ještě musíme probrat v týmu. Demokracie v praxi, to chce čas. :)

Alternativní školy mají obvykle věkově smíšené třídy s nižším počtem žáků. Předpokládám, že to bude stejné i u vás.

Ano. Skupinám/třídám říkáme kmeny. V každém kmenu bude max. 16 žáků. Kmenového (třídního) učitele si volí sami žáci. Věkově smíšené skupiny jsou velmi přínosné a kopírují vlastně reálný život, ve kterém nejsme ve věkově homogenním prostředí. Zde se mladší učí od starších a starší se učí zodpovědnosti a pomáhat druhým. Pro starší žáky to má další pozitivní dopad, protože si nabité znalosti a dovednosti ukotvují a prohlubují. Prošel jsem stejně jako mí kolegové skautem, kde to je běžně praktikováno stejně jako na jiných alternativních školách nebo vesnických malotřídkách.

Škola se nachází uprostřed velkoměsta. Jak budete kompenzovat žákům absenci přírody a učení se venku?

To je velmi důležitá otázka, kterou rozhodně nepodceňujeme. Kontakt s přírodou považujeme za velmi důležitý. Na pozemku je žákům k dispozici zahrada a každý školní rok bude ukončen týdenním pobytem v přírodě mimo školu. V průběhu školního roku budeme vyrážet na 3 – 5 denní výjezdy, celkem jich bude 4-5.

Na závěr poměrně důležitá otázka. Kolik rodiče bude studium stát?

Usilujeme o to být rejstříková škola zapsaná u MŠMT. Ale protože jsme soukromá škola, školné budeme muset vybírat. Konečnou cenu v tuto chvíli ještě nevím, ale bude to pod 9.000 Kč / měsíc. Druhé a každé další dítě bude mít slevu. Hledáme způsoby financování i z jiných zdrojů, sponzory a partnery, rádi bychom vytvořili fond na podporu žáků z rodin s nižšími příjmy. I takové rodiny nás mohou oslovit. Budeme hledat společné řešení.

Zdroj: Autorský článek

Zdroj foto: https://minehava.school (se svolením)

Škola: https://minehava.school

Facebook: Minehava - https://www.facebook.com/minehava.school

Instagram: minehava.school

Kontakt: info@minehava.school

Chcete se dozvědět o dalších rozhovorech a aktualitách ze světa alternativního vzdělávání? Můžete nás sledovat na FB: Alternativní školy v Česku

Přispět dobrovolným příspěvkem na naši práci můžete zde. Děkujeme.

Připravujeme pro Vás:

- rozhovor s maminkou tří dětí a rovněž zakladatelkou první lesní školky v Brně. V současnosti už v Brně provozuje tři lesní školky. Je také členkou Rady Asociace LMŠ. 

- rozhovor s provozovatelkou portálu Žijeme bez školy (FB) a Bráškové za školou (IG), poradkyní rodičů domškoláků, spoluzakladatelkou svobodné demokratické školy Erazim