Lidé mají se učiti, pokud možno, ne nabývati rozumu z knih, nýbrž z nebe, země, dubů a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy a ne pouze cizí pozorování a doklady o věcech. (J. A. Komenský)
Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami! (J. A. Komenský) 

Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno. (J. A. Komenský) 

Stimulovat život, nechat ho však svobodným, aby se rozvinul, to je první povinnost vychovatele. (Maria Montessori)
Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět. (Maria Montessori)
Dětství koriguje naše sobectví ve prospěch primárnějších hodnot. (Maria Montessori)

Obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek.
Začlenění přírody do vzdělávacího procesu děti nejen napojuje na jiný kanál vědomí, nýbrž zlepšuje komunikaci a interakci mezi nimi samotnými.
Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla; kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohly odletět a zase se vrátit.
Poletím, řekla housenka... Všichni se smáli. Všichni, kromě motýlů...