Praha

1 - Malá Strana - Montessori MŠ Duhovka, Cihelná 2  

 https://www.duhovkaskolka.cz/montessori-jesle-skolka-praha/kontakt

1 - Nové Město - Gymnázium Paměti národa, Opatovická 160/18

https://gymnazium.pametnaroda.cz/

1 - Nové Město - Gymnázium ARTION, od září 2022, obor vzdělávání 4leté Gymnázium, slovní hodnocení, respektující přístup

Vize a charakteristika školy: Unikátní 4leté gymnázium pro žáky, kteří se chtějí vzdělávat a poznávat svět prostřednictvím umění (tanečního, hudebního, výtvarného nebo literárního), kteří se chtějí více zaměřit na cizí jazyky a kteří namísto tradičních vzdělávacích šablon preferují projekty, dílny, stáže, "campy" …  Vzdělávání je postaveno na tzv. autonomním učení, tedy na vlastním rozhodování a zodpovědnosti žáka za své vzdělávání i jeho výsledky. Velice důležitá je zde "umělecká složka", avšak nikoliv kvůli profesionální produkci, nýbrž pro objevování vlastního potenciálu a uskutečňování vlastních záměrů. 

Mikulandská 134/5 

https://www.artion.cz/

1 - Staré Město - Leonardo da Vinci Academy, svobodné renesanční studium; mezinárodní škola kombinující české kurikulum s moderními vzdělávacími trendy ve světě.

Dlouhá 34

https://www.lvacademy.cz/

2 - Vinohrady - Svobodná ZŠ Londýnská - alternativní škola využívající moderní metody - slovní hodnocení, partnerský přístup, vzdělávání v souvislostech, individualizace vzdělávání, komunitní kruhy, projektové vyučování,.. 

Londýnská 34

https://www.londynska.cz/

2 - Vinohrady - Lesní MŠ Živé děti - lesoparkový dětský klub, Prostor 8, Šmilovského 8

https://www.zivedeti.cz/

3 - Vinohrady Osvobozená ZŠ, Boleslavská 16 (blízko Metra Flora)

https://osvobozenaskola.cz/

3 - Žižkov - demokratická škola Minehawa

Nově vznikající soukromá demokratická škola pro Prahu a okolí; škola bude organizovaná jako 2. stupeň ZŠ a gymnázium. V září 2024 se otevře 2. stupeň ZŠ, od školního roku 2025-2026 je v plánu otevřít i gymnázium; škola chce vytvořit respektující prostředí a nabídnout model sebeřízeného vzdělávání pro studenty a studentky od 11 do 18 let. Základem filozofie Minehavy jsou myšlenky a principy demokratické školy Summerhill v Anglii. Škola je otevřená i domškolákům, pro které by byla kmenovou školou. Možnost odběru novinek.

https://minehava.school/

FB: Minehava

3 - Žižkov - Komunitní škola Spolu růst, spolupracuje se Poznávání, Vlkova 800/31

FB skupina: Komunitní skupina Spolu růst

3 - Žižkov - Střední ScioŠkola Žižkov - 4letá střední škola s maturitou - pedagogické lyceum Prokopova 100/16

https://stredni.scioskola.cz/

3 - Žižkov - Expediční střední ScioŠkola Žižkov - 4letý obor Gymnázium; revoluční způsob vzdělávání blízký skutečnému životu; žáci nemají učebnu, studium není členěno do předmětů, výuka probíhá hlavně v projektech, kde se propojují různá témata; kombinovaná výuka - výuka probíhá každý měsíc 3 týdny online z domova a 1 týden offline na společné expedici - na exkurzích, v přírodě, ve firmách, na farmách, na workshopech, besedách, kulturních akcích, výletech, pracovních brigádách, přednáškách, na setkáních s inspirativními lidmi...každý žák má individuálního mentora, výuka angličtiny s rodilým mluvčím 

Prokopova 100/16

https://expedicni-stredni.scioskola.cz/

3 - Jarov - ScioŠkola - ZŠ, V Zahrádkách 2833/3

https://praha3.scioskola.cz/

3 - Žižkov - Waldorfská MŠ, Hartigova 240a/2497

https://waldorfskaskolka.cz/

3 - Vinohrady - ZŠ Poznávání, laboratorní škola, Perunova 975/6 

https://skolapoznavani.cz/

4 - Braník - Montessori ZŠ Archa - 1.-6. ročník (7.-9. ročník ZŠ Archa je na Radlické ulici na Praze5), Jeremenkova 1003/66a

https://zsarcha.edupage.org/

4 - Bráník - Branická domácí škola BRANDOLA, sdružená komunitní škola (Brána do labyrintu), Mezivrší 125/4

https://www.brandola.cz/

4 - Bráník - Rodinná česko-anglická Montessori ZŠ U Vrbiček - návaznost z MŠ U Vrbiček v Kunraticích (viz níže), Táhlá 1

https://www.uvrbicek.cz/

4 - Háje - Jesle a MŠ Wonderland Academy - moderní, vědomý a citlivý přístup k dětem, bilingvní školka (česko-anglická), inspirace Montessori pedagogikou, krásně vybavené učebny a zahrady, environmentální vzdělávání, prožitkové a kooperativní učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení, hra dětí a tvořivá dramatika, návaznost na ZŠ Wonderland Academy. Kosmická 537

https://www.wonderlandacademy.cz/

4 - Hodkovičky - Montessori jesle a MŠ Čtyři medvědi, Nad hájem 401/3

https://montessori.ctyrimedvedi.cz/

4 - Hodkovičky - Montessori Children's House - rodinná školka pro děti 2,5 - 7 let 

Nad Údolím 338

https://www.mchouse.cz/

4 - Chodov - International Montessori School of Prague - Montessori miniškolička, MŠ a ZŠ Hrudičkova 2107/16

https://www.montessori.cz/

4 - Kunratice - Rodinná česko-anglická Montessori MŠ U Vrbiček - návaznost na ZŠ U Vrbiček na Bráníku (viz výše), Lesní 15

https://www.uvrbicek.cz/

4 - Kunratice - Rodinné centrum, dětská skupina pro děti 2-5 let U Motýlků, Golčova 24/7

https://www.zitspolu.cz/u-motylku/

4 - Kunratice - ZŠ Kunratice - vědomý přístup k dětem, rovněž slovní hodnocení, liberální klima školy, partnerské vztahy, Ekoškola, Rodiče vítáni, Škola podporující zdraví 

Předškolní 420/5

https://www.zskunratice.cz/

4 - Libuš - MŠ Wonderland Academy - moderní, vědomý a citlivý přístup k dětem, bilingvní školka (česko-anglická), inspirace Montessori pedagogikou, krásně vybavené učebny a zahrady, environmentální vzdělávání, prožitkové a kooperativní učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení, hra dětí a tvořivá dramatika, návaznost na ZŠ Wonderland Academy. Mílová 697

https://www.wonderlandacademy.cz/

4 - Libuš -  Wonderland Academy - návaznost z MŠ Wonderland Academy; příjemné, podnětné, rodiné klima; simultánní česko-anglická výuka většiny předmětů (studenti získávají schopnost tzv. code-switchimgu, tj. přepínání z jednoho jazyka do druhého), třídy s nízkým počtem žáků, školní psycholog, logoped a spec. pedagog, kombinace klasických a moderních metod výuky. Mílová 697

https://www.wonderlandacademy.cz/

4 - Michle - ZŠ Edisona - alternativní škola s vědomým přístupem, motto školy: "Posláním Edisony je poskytovat základní vzdělání cestou přirozeného a vědomého učení. U dětí se zaměřujeme především na rozvíjení schopnosti sebepoznání, objevování a posilování svých talentů a silných stránek. Náš nosný předmět tvoří vlastní koncept EDIKA, který se přímo zaměřuje na podporu a rozvoj sebevyjádření, sebeuvědomění, poznávání světa a sebe sama, rozvíjení tvořivosti a komunikace na všech úrovních". Bítovská 1122/5

https://www.edisona.cz

4 - Michle - alternativní miniškolka a MŠ Čtyři medvědi se vzdělávacím programem Začít spolu, Bítovská 1122/5

https://zacitspolu.ctyrimedvedi.cz/

4 - Modřany - Montessori MŠ, Urbánkova 3347/2

https://www.msmontessori.cz/

4 - Modřany - ZŠ a MŠ Angel - vzdělávací program Začít spolu, metodické centrum Začít spolu na ZŠ, Angelovova 3183/15

https://www.zsangel.cz/

4 - Modřany, Podolí, Krč - Školička, MŠ a ZŠ avida - soukromá alternativní bilingvní (česko-anglická), nabízí moderní vzdělávání formou aktivizujících metod učení. Učí v souvislostech a připravují děti na život v reálném světě. K dětem přistupují tak, jak v daný moment potřebují. Od batolat po školáky. Přístup k dětem je individuální a respektující. 

Miniškolička: K Trnkám 2135/6, https://www.skolyavida.cz/skolicka/uvod

MŠ: Na Hřebenech 1196/1a, https://www.skolyavida.cz/skolka/uvod

ZŠ: Poláčkova 1067/3, https://www.skolyavida.cz/zakladni-skola/uvod

4 - Nusle - ZŠ Táborská - škola patří do sítě škol podporujících zdraví, klade důraz na pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství, ale i na zásady správné výživy, matematika prof. Hejného, čtení genetickou metodou, slovní hodnocení. Táborská 45 

https://www.zstaborska.cz/

4 - Nusle - ScioŠkola - ZŠ, Boleslavova 250/1

https://praha4.scioskola.cz/

4 - Nusle - První anglická outdoorová školka Vyšehrad Monsters, Na Pankráci 22

https://www.all4kids.fun/

FB: Vyšehrad Monsters

4 - Opatov - ZŠ a SŠ WALDORFSKÁ, Křejpského 1501

https://waldorfska.cz/

4 - Opatov - Waldorfské lyceum - střední škola, Křejpského 1501/12

https://wlyceum.cz/

4 - Opatov - Waldorfská ZŠ a praktická dvouletá SŠ - pracuje se žáky s mentálním postižením na základě principů a metod waldorfské pedagogiky. Motto školy: "Jen v otevřeném prostoru může každý najít svou vlastní cestu." Křejpského 1501/12

https://ss.waldorfska.cz/

4 - Podolí - Domácí škola Praha - skupina indiv. vzdělávání žáků, 1. - 9. třída, 

Brabcova 2, u Metra Pražského povstání

https://www.domaci-skola-praha.cz/

4 - Šeberov - Mezinárodní Montessori školka a jesle s anglicko-českou výukou Nestlingue Montessori+B44, Mezi Rybníky 244

https://www.nestlingue.cz/

4 - Šeberov - MŠ Wonderland Academy - moderní, vědomý a citlivý přístup k dětem, bilingvní školka (česko-anglická), inspirace Montessori pedagogikou, krásně vybavené učebny a zahrady, environmentální vzdělávání, prožitkové a kooperativní učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení, hra dětí a tvořivá dramatika, návaznost na ZŠ Wonderland Academy

U Školky 880

https://www.wonderlandacademy.cz/

5 - Barrandov - MŠ Kurandové - vzdělávací program Začít spolu, Kurandové 669

https://www.mskurandove.cz/

5 - Barrandov - Soukromá MŠ Smile Studio, Werichova 981/20

https://www.smilestudio.cz/barrandov/informace

5 - Barrandov - Soukromá MŠ Smile Studio, Schránilova 1279/2

https://www.smilestudio.cz/barrandov-2/informace

5- Barrandov - Školička V říši příběhů, Nám. O. Scheinpflugové 1284/2

https://www.vrisipribehu.cz

5 - Hlubočepy - Lesní klub Prokopáček, Hlubočepská 80/57, 

https://www.prokopacek.cz/

5 - Hlubočepy - Montessori MŠ Mandala, Hlubočepská 1156/38b

https://www.mandala-montessori.cz/

5 - Hlubočepy - ZŠ Barrandov - ucelený program podpory a péče o děti s odlišným mateřským jazykem, možná i výuka v anglickém jazyce, matematika prof. Hejného, Děti dětem, vzdělávací program Začít spolu?, Chaplinovo nám. 1/615

https://www.zsbarr.cz/

5 - Hlubočepy - MŠ Radost - součást MŠ a ZŠ Barrandov, inspirativní školka, vzdělávací program Začít spolu?, Renoirova 648/29

https://www.zsbarr.cz/o-materske-skole-radost

5 - Jinonice - ZŠ Waldorfská, Butovická 228/9

https://www.waldorfjinonice.cz/

5 - Jinonice - Lesní klub Modřínek, Prokopské údolí 259/3

https://www.modrinekzs.cz/

5 - Košíře - Montessori MŠ a ZŠ Andílek, Pod radnicí 152/3

https://montessoriandilek.cz/

5 - Košíře - Lesní školka a lesní klub Vidoule - lesní a waldorfská pedagogika, ekoškolka, na úbočí severního svahu stolové hory Vidoule v bezprostřední blízkosti lesoparku Cibulka, Naskové 1110 

https://www.ekoskolkavidoule.cz/

5 - Kotlářka/Motol - Lesní klub Blátivé děti + lesní komunitní škola Vlaštovka, 

Plzeňská 279/215a, lesopark Cibulka

https://blative-deti.estranky.cz/

5 - Malvazinky - Montessori pohybová školička, Pravoúhlá 1658/55

https://www.monteskolicka.cz/

5 - Motol - MŠ Motoláček - vzdělávací program Začít spolu, V Úvalu 84/1

https://www.motolacek.cz/

5 - Motol - Jesle a MŠ Bedrníček - vzdělávací program Začít spolu, jóga, muzikoterapie Bedrnova 251/12

https://www.bedrnicek.cz

5 - Slivenec, jihozápad Prahy - Komunitní škola Kosí letka, Ke Smíchovu 112/80

https://letka.kosihnizdo.org/

FB: Kosí letka - školní skupina

5 - Smíchov - Montessori a lesní klub Barbucha - předškolní zařízení pro děti 1-6 let, dvě třídy (první třída od 13 měsíců do 3 let = batolecí přípravka, partnerská adaptace s rodičem, školka nanečisto a druhá třída Montessori školka od 3 do 6 let). Jsou přijímány děti od 13 měsíců. I pro domškoláky.

Ostrovského 16

FB: Barbucha Montessori a lesní klub - https://www.facebook.com/detskyklubbarbucha

www.montessoribarbucha.cz

5 - Smíchov - Montessori ZŠ Archa - 7.-9. ročník (1.-6. ročník ZŠ Archa je na Jeremenkově ulici na Praze 4), Radlická 2483/138

https://zsarcha.edupage.org/

5 - Smíchov - Montessori Miniškolka U Spiritky, Zdíkovská 134/2998

https://www.uspiritky.cz/

5 - Smíchov - Lesní MŠ Kosí hnízdo, Ke Smíchovu 112/80

https://www.kosihnizdo.org

5 - Smíchov - Ekoškolka a komunitní škola Děvínek - environmentální výchova, pobyt v přírodě, péče o Zemi, permakulturní pedagogika, Nový Zlíchov 3159/16

https://devinek.cz/

5 - Stodůlky - Veselá školka, Na Dolnici 526/42

https://www.veselaskolka.cz/

6 - Bílá Hora - komunitní lesní klub Malejov, Jinočanská ulice

https://www.malejov.eu

FB: Lesní klub Malejov

6 - Břevnov - Montessori ZŠ Duhovka, Nad Kajetánkou 134/9

https://www.duhovkaskola.cz/montessori-skola-praha

6 - Břevnov - Waldorfská MŠ, Dusíkova ul.

https://www.wmsdusikova.cz/

6 - Břevnov - Mezinárodní ZŠ Cesta k úspěchu

Škola pro nadané děti od roku 2004; od roku 2016 přidán do nabídky i nultý ročník pro děti od 4 do 6 let, které se ve školkách nudí a potřebují ke svému rozvoji náročnější vzdělávací program. Motto školy: "Nabízíme nadaným dětem nadstandardní vzdělávací přístup, jehož cílem je naplnění vědomostních, poznávacích, emocionálních a sociálních potřeb žákyň a žáků; máme na zřeteli celkový rozvoj osobnosti nadaného dítěte se zvláštním důrazem na podporu jeho kladného sebehodnocení, komplexního myšlení, přirozené touhy po vědění, zkoumání a úspěchu ve společnosti.

Bělohorská 226/103

https://www.cestakuspechu.cz

6 - Bubeneč - ScioŠkola - ZŠ, Na Zátorce 675/30

https://bubenec.scioskola.cz/

6 - Bubeneč - ZŠ a MŠ Náměstí Svobody - vzdělávací program Začít spolu

Náměstí Svobody 2

https://www.zs-ns2.cz/

6 - Bubeneč - ZŠ a MŠ Antonína Čermáka - vzdělávací program Začít spolu

Antonína Čermáka 1022/6

https://www.zscermaka.cz/

6 - Bubeneč - Dětský klub Strom radosti - věkově smíšená skupina dětí od 2 let, Bubenečská 33

FB: Dětský klub Strom radosti

https://stromradosti.cz/

6 - Dědina - Waldorfská škola Dědina, Žukovského 580/6

https://www.waldorfdedina.cz/

6 - Dejvice/Podbaba - Lesní MŠ Šárynka, V Podbabě 29b

https://www.sarynka.cz

6 - Dejvice - Montessori školička Global Preschool, Horoměřická 2322/13

https://globalpreschool.cz/cz/

6 - Dejvice - Montessori MŠ Global Preschool - mezinárodní tým průvodců, vhodné podmínky na učení se anglicky, V Šáreckém údolí 2315/41

https://globalpreschool.cz/cz/

6 - Dejvice - Komunitní škola Roztoky, Stanice techniků DDM, Na Podbabě

https://www.komunitniskolaroztoky.cz/

6 - Dejvice - 1. otužilecká ScioŠkola - ZŠ, Náměstí Na Santince 2440/5

https://praha6.scioskola.cz/

6 - Hanspaulka - komunitní lesní škola Zeměkvítek pro školáky 1.-5. třídy. Zajišťuje alternativně k velkým školám vzdělávání dětí v malém kolektivu v přírodním prostředí formou zkušenosti a prožitku s důrazem na pohyb a rozvoj ekologického vnímání. Děti se schází ve skautském srubu na hraně Šáreckého údolí.

Soborská ulice

FB: https://www.facebook.com/zemekvitek

https://sites.google.com/site/zemekvitek2/%C3%BAvod

6 - Ruzyně - Lesní MŠ Hvězdy v lese - děti často tráví čas v oboře Hvězda, LMŠ Hvězdy v lese se v r. 2023 staly první lesní mateřskou školou, které byl Asociací waldorfských MŠ udělen statut waldorfská školka, Huberova ulice naproti č. p. 1

https://hvezdyvlese.cz

https://eduzin.cz/wp/2023/08/14/deti-v-lesni-skolce-spat-nenutime-presto-spi-a-rady-rika-johana-passerin/

6 - Ruzyně - Montessori MŠ Hvězda, Jinočanská 22

https://www.skolkahvezda.cz/

6 - Řepy - Kalo' gia - Vzdělávací centrum (doučování, jazyky, příprava ke zkouškám, metodické centrum pro lektory) + komunitní škola pro domškoláky

Na Chobotě 1347//12, www.kalogia.cz

6 - Řepy - ZŠ a MŠ Fialka Montessori, Na Fialce I 1511/23

https://zs-fialka.webnode.cz/

6 - Střešovice - Montessori jesle a MŠ Duhovka, Pevnostní 6

https://www.duhovkaskolka.cz/montessori-jesle-skolka-praha/kontakt

6 - Střešovice - Montessori vzdělávací institut Duhovka - Montessori kurzy pro učitele/průvodce, prezenční i online, Pevnostní 6

https://www.montessori-trainings.com/duhovka-institut

6 - Střešovice - MŠ Střešovanka - vzdělávací program Začít spolu, pro děti zaměstnanců ÚVN Praha, U Čtvrté baterie 194

https://www.stresovanka.cz/

6 - Veleslavín - Svobodná školka Javor - pro děti od 1 roku, respektující a individuální přístup Adamova 466/9, kousek od stanice metra Nádraží Veleslavín

https://www.skolkajavor.cz/, FB: Školka javor

6 - Veleslavín - ZŠ Petřiny-sever - vzdělávací program Začít spolu (1. stupeň) a rozšířená výuka výtvarné výchovy a uměleckých řemesel (2. stupeň), Na Okraji 43/305

https://www.zspetriny.cz/

6 - Vokovice - Montessori třídy na ZŠ a MŠ Praha 6 - motto školy: Zdravá škola na zdravé planetě, Na Dlouhém lánu 43

https://www.zsdlouhylan.cz/

6 - Vokovice - Montessori MŠ Vokovická, Vokovická 860/12

https://www.msvokovicka.cz/montessori-principy

7 - Bubeneč - Montessori třídy na ZŠ Korunovační, Korunovační 8 

https://www.montessorikorunka.cz/

7 - Holešovice - Letohradský program - třídy inspirované intuitivní a waldorfskou pedagogikou, při ZŠ Stross, Letohradská 1

https://www.zsstross.cz/letohradsk%C3%BD-program

7 - Holešovice - Lesní MŠ Bobulka při FZŠ PedF UK, Umělecká 8

https://lesniskolkabobulka2.webnode.cz/

7- Holešovice/Letná - Škola Esencia - komunitní škola pro domškoláky

U letenského sadu 6, vedle Národního technického muzea

https://skolaesencia.cz/

7 - Holešovice - ZŠ Mamatata, komunitní škola, Na Maninách 48

https://mmtt.cz/

7 - Holešovice - Střední ScioŠkola Holešovice - zahájení provozu od září 2024, studijní obor Čtyřleté gymnázium (zakončené maturitní zkouškou)

Přívozní 1064/2a (budova je nyní v rekonstrukci, škola bude na této adrese působit od září 2024)

https://holesovice-stredni.scioskola.cz/

7 - Holešovice - Montessori Gymnázium Duhovka, Ortenovo nám. 1275/34

https://www.duhovkagymnazium.cz/osmilete-gymnazium-praha

7 - Letná - ZEPPELIN Létající archa - komunitní škola pro domškoláky ve věku od 6 do 12 let, věkově smíšené skupiny, hodně času tráví děti venku, např. ve Stromovce, na výletech, poznávačkách apod.

Nad Královskou oborou 17

https://letajiciarcha.cz

7 - Troja - Lesní MŠ Zahrádka + lesní klub, Na Farkách 124

https://www.zahradkatroja.cz/

7 - Troja - Ekoškolka Rozárka - lesní MŠ, Pod Havránkou 12/2

https://podhoubi.cz/

7 - Troja - Lesní klub Havránek, Pod Havránkou 1253/7

https://www.klubhavranek.cz/

7 - Troja - Trojské gymnázium ESO - nadstandartní konzultační hodiny pro studenty, škola i pro cizince z evropských, asijských a afrických zemí, pro žáky se speciálními potřebami pro vzdělávání, bezbariérovost - handicapovaní studenti vítáni!, nadstandard pro cizí jazyky (pro zájemce příprava na mezin. zkoušky / certifikáty CEFLA, TEFL, ZDF)

Trojská 211/110

https://gymnazium.euroskola.cz

8- Čimice - Lesní klub Tři údolí - lesní školka + komunitní škola + lesní družina + komunitní zahrada

https://www.3udoli.cz/

8 - Dolní Chabry - Lesní MŠ Jaata - usiluje o propojení konceptu respektování, přírodní pedagogiky, waldorfského přístupu a farmaření, K Brnkám

https://www.jaata.cz

8 - Dolní Chabry - Komunitní škola Dobromysl (1. stupeň) - prožitkové učení, intuitivní pedagogika, učení venku, hodnotová výchova, badatelská výuka, rozvoj tvořivosti a originality, učení skrze umění, zahrada pod Ďáblickým hájem, U Větrolamu 621/9

https://www.dobromyslskola.cz/

8 - Ďáblice - Dětský klub Maata, Květnová 553/52

https://www.maata.cz/

8 - Ďáblice - Lesní MŠ vhaaji, Na Znělci

https://www.vhaaji.cz

8 - Karlín - Expediční základní ScioŠkola - revoluční způsob vzdělávání, žáci nemají učebnu, výuka probíhá hlavně v projektech, kde se propojují různá témata, kombinovaná výuka - výuka probíhá každý měsíc 3 týdny online z domova a 1 týden offline na společné expedici - na exkurzích, v přírodě, ve firmách, na farmách, na workshopech, besedách, kulturních akcích, výletech, pracovních brigádách, přednáškách, na setkáních s inspirativními lidmi...každý žák má k dispozici individuálního mentora a průvodce je mu k dispozici celý týden

Pobřežní 34

https://expedicni.scioskola.cz/

8 - Karlín - Centrum sebeřízeného vzdělávání Educorn

klubík pro předškoláky, sebeřízená skupina neškoláků - unschoolerů, od září 2024 nově i skupina mladších neškoláků - unschoolerů (určená pro děti od 6 let), Sokolovská 120/62

https://www.educorn.cz

8 - Karlín - ZŠ Pernerova a ZŠ Lyčkovo nám. - škola si zakládá na individuálním a férovém přístupu k žákům a příjemné atmosféře mezi žáky a mezi učiteli; učení ve spirále, férová škola - inkluzivní program školy, efektivní výuka, smysluplné hodnocení, ekoškola, moderní vybavení, rodiče vítáni

Pernerova 29 a Lyčkovo nám. 460/6

https://smysluplnaskola.cz/zakladni-skola

8 - Kobylisy - Komunitní škola Kokoška - určená převážně pro domškoláky, spolupráce s Waldorfskou ZŠ Na Dědině, Kobyliské nám. 640

https://www.kokoska.eu/

8 - Kobylisy - Komunitní škola Cesta s úsměvem - ve školním roce 2023-2024 pouze 7. a 8. třída, v plánu je postupné rozšiřování, Havlínova 1112/4, 3 minuty od lesa

https://cesta-s-usmevem.webnode.cz

8 - Ládví - ZŠ a Gymnázium Heřmánek - přátelská k domškolákům, možnost vzdělávání v kombinovaném studiu (1 týden ve škole a 3 týdny doma), Rajmonova 1199/4

https://www.skolahermanek.cz/

8 - Libeň - Lesní klub Libeň Monsters, Štorchova 1555/5

https://www.libenmonsters.cz

8 - Libeň - Lesní MŠ Kuchyňka - waldorfská pedagogika, environmentální výchova, ekologické zemědělství, Květinářská ulice

https://skolkakuchynka.cz/

9 - Čakovice - Komunitní škola/skupina Domškoláci za bukem, Schoellerova 81

FB: Jsme domškoláci, Instagram: domskolaci_za_bukem

9 - Čakovice - třídy se vzdělávacím konceptem APE v rámci ZŠ Dr. Edvarda Beneše

Nám. Jiřího Berana 500

https://zscakovice.cz/ape

9 - Dolní Počernice - Svobodná ZŠ Drak - plánované otevření září 2024, moderní empatické přístupy k dětem, vnitřní motivace, sebeřízené vzdělávání, věkové míchání, konzensuální rozhodování,… 

https://skoladrak.cz/

9 - Dolní Počernice - V Hájence – lesní klubík, lesní MŠ a navazující lesní škola pro domškoláky 1. i 2. stupně ZŠ

Národních hrdinů 45, Xaverovský háj

https://www.vhajence.com/

FB: Dětský lesní klub V Hájence - lesní škola a školka

9 - Klánovice - Dětský lesní klub V mechu a kapradí, Šlechtitelská 193

https://vmechu.cz/

9 - Klánovice - Masarykova ZŠ Klánovice - vzdělávací program Začít spolu na 1. stupni a částečně i na 2. stupni, jedna třída v ročníku (.C) má výuku pouze v angličtině! (kromě předmětu Český jazyk a literatura), otevřená komunikace s rodiči, moderní vyučovací metody, Matematika prof. Hejného, přátelské školní klima, volitelné předměty a jazyky

Slavětínská 200/46

https://www.zs-kl.cz/

9 - Letňany - Montessori MŠ Domeček, Tvrdého 47

https://skolkaletnany.cz/

9 - Prosek - Montessori školička a MŠ Monte Kids, Lovosická 610/21

https://monte-kids.cz/prosek/

9 - Prosek - Soukromá MŠ Smile Studio, Českolipská 621

https://www.smilestudio.cz/prosek/informace

9 - Satalice - Lesní MŠ Satalický pramínek, U Obory 385

https://www.satalickypraminek.com

9 - Satalice - 1. IT Gymnázium - soukromé čtyřleté gymnázium se zaměřením na IT a výuku digitálních dovedností, K cihelně 129/1

https://www.itgymnazium.cz

9 - Újezd nad Lesy - Česko-anglická Montessori MŠ Limetka

https://www.montessoriskolkapraha.cz/cs

9 - Újezd nad Lesy - MŠ Andělská - prvky Montessori pedagogiky, vzdělávací program Začít spolu, inspirace lesními školkami, waldorfskou pedagogikou, individuální respektující výuka, důraz na laskavý přístup k rozvoji talentů každého jednotlivce, častý pobyt v přírodě, rodiče vítáni, výuka umožněna v českém i anglickém jazyce, Čenovická 1085

https://www.skolka-andelska.cz/

9 - Újezd nad Lesy - Andělská domškola - pro domškoláky od 5 do 9 let, využití principů Montessori pedagogiky, permakulturní etiky a lesní pedagogiky.

https://www.skolka-andelska.cz/skola/

9 - Vysočany - Montessori školička a MŠ Monte Kids, Novoškolská 696/2

https://monte-kids.cz/vysocany/

9 - Vysočany - Soukromá MŠ Smile Studio, Na Harfě 694/4

https://www.smilestudio.cz/harfa/informace

10 - Benice Svobodně - komunitní škola Ikigai (1. + 2. stupeň), Okrasná 116

https://www.skolaikigai.cz/

10 - Dubeč - Lesní klub Průzkumníci - lesní MŠ, U transformátoru 648

https://jestrabidubec.wixsite.com/lkpruzkumnici

https://www.lesnikvitka.cz/lesni-klub/

10 - Dubeč - MŠ Dubeč - vzdělávací program Začít spolu, ekoškolka, recyklohraní; motto školky: "Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život." Starudubečská 506

https://www.msdubec.cz/

10 - Hostivař - Lesní MŠ Lesníček, Toulcův dvůr, Kubatova 32/1

https://toulcuvdvur.cz/stranka/lesni-trida-lesnicek

10 - Michle - Montessori MŠ Jonáš a Montessori miniškolka Jonáš, Na Bohdalci 1437/7

https://www.montessori-skolka-praha.cz/

10 - Strašnice - Česko-anglická Montessori a lesní školka YOU & ME, Vilová 97/3

https://www.you-me.cz/montessori-program

10 - Štěrboholy - Soukromá MŠ Smile Studio, K Lesíku 70/1

https://www.smilestudio.cz/sterboholy/informace

10 - Vršovice - Montessori Dům - miniškolička MiniBOTIČka a MŠ BOTIČka, Košická 15

https://www.botickazs.cz/

10 - Vršovice - Škola Mauglí - vzdělávací skupina, určená pro malou skupinu domškoláků, věkově smíšená, ve škol. roce 2023-2024 pro žáky 1. stupně ZŠ, Charkovská 16

https://skolamaugli.cz/

10 - Vršovice - KOUZELNÉ ŠKOLY - Montessori MŠ a ZŠ, Kodaňská 54/10

https://www.kouzelneskoly.cz/

10 - Vršovice - Klub K2 - MŠ - dětské skupiny Modrá a Zelená, Vladivostocká 8/1034

https://klubk2.cz/detske-skupiny-modra-a-zelena/

10 - Vršovice - Klub K2 - MŠ - dětské skupiny Les a Louka, Kubánské nám. 25 a 26

https://klubk2.cz/detske-skupiny-louka-a-les/

11 - Háje - Lesní klub MEZI STROMY, Milíčovský les

https://www.mezi-stromy.cz

11 - Chodov - ScioŠkola - ZŠ, Pošepného nám. 2022/3

https://praha11.scioskola.cz/

11 - Chodov - ZŠ Vitae = škola inovací - motto školy: "jsme odvážní a učíme jinak, v tandemech dvou pedagogů, vícehodinových blocích a pravidelně venku. Dětem dáváme prostor pro rozvoj potenciálu a odpovědnost za vlastní učení". Rozšířená výuka AJ, matematika prof. Hejného, ART - prostor pro umění, formativní hodnocení a sebehodnocení, lesní družina. Chomutovická 1443/4

https://www.skolavitae.cz/

11 - Chodov - ZŠ Pošepného náměstí - vzdělávací program Začít spolu

Pošepného nám. 2022/3

https://www.zsposepneho.cz/

12 - Cholupice - Dětský lesní klub Lesíček s česko-anglickým programem - předškolní vzdělávání pro děti od 2,5 do 6 let s celodenním pobytem v přírodě; motto školky: "Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení". Místo, kde je na prvním místě štěstí a spokojenost dítěte, příměstské tábory.

K Ladům 85

FB: Dětský lesní klub Lesíček

https://www.lesicek.cz

12 - Cholupice - Lesní klub Remízek - předškolní vzdělávání pro děti od 2,5 do 7 let s celodenním pobytem v přírodě; motto školky: "Pojďte s námi objevovat kouzelný les Modřanské rokle". Vzdělávací koncept vychází z waldorfské pedagogiky. Na prvním místě je štěstí a spokojenost dítěte, volná hra.

Pod Remízkem 192

FB: Lesní klub Remízek

https://www.lkremizek.cz/

12 - Kamýk - ZŠ Děti budoucnosti

Alternativní škola v areálu ZŠ Písnická; motto školy: "Jsme školou, která připravuje děti na budoucnost - rozvíjí jejich talenty, pomáhá v ujasnění poslání, upevňuje emoční stabilitu, pomáhá v nalezení role ve společnosti". Věkově smíšené třídy, projektová výuka, duševní zdraví a well-being, podporující komunita, respektující přístup

https://skoladetibudoucnosti.cz/

Vize školy: https://skoladetibudoucnosti.cz/skola/

12 - Libuš-Písnice - Montessori MŠ a školička Vyšehrádek, Putimská 716/4

https://www.vysehradek.cz/

12 - Libuš-Písnice - MŠ Mezi Domy - celkem 4 třídy, jedna má Montessori program, tři mají program se zaměřením na sportovní aktivity a specifické činnosti, související s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových dovedností, MŠ má ještě detašované pracoviště v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, 5 minut od hlavní budovy

Mezi Domy 373/10

https://www.msmezidomy.cz

12 - Modřany - Montessori MŠ a ZŠ Na Beránku, ke škole patří ještě alternativní MŠ Urbánkova (Urbánkova 3374, Modřany) a MŠ Točná (K výboru 8, Točná)

Pertoldova 3373/51

https://www.naberanku.cz/

13 - Studůlky - Montessori školka Hvězdička, Kovářova 42/25a

https://www.centrum-hvezdicka.cz/montessori-skolka/

13 - Stodůlky - ScioŠkola - ZŠ, Prusíkova 2577/16 

https://praha13.scioskola.cz/

13 - Studůlky - Centrum Prokopák - Prokopská liščata - lesní klub pro děti od 2 let, MŠ, podpůrná skupina pro domškoláky na 1. stupni ZŠ Centrální park.

https://www.prokopskaliscata.info/, FB: Prokopská liščata - mateřský a lesní klub

13 - Stodůlky - Gymnázium Přírodní škola - založena v roce 1993 jako alternativa k velkým státním gymnáziím. Hlavní filozofií je, aby škola byla plnohodnotným životem tady a teď, ne pouze přípravou na profesi v budoucnu, místem, kde každý najde své místo a může se realizovat bez ohledu na věk, talent, nebo zaměření. Důraz klademe na společenství, které společně žije, tvoří a je otevřené okolnímu světu. Škola je držitelem ocenění Český Goodwill. Motto školy: "Dospělí se učí od dětí, stejně jako děti od nich".

Prusíkova 2577/16

https://www.prirodniskola.cz

13 - Studůlky - ZŠ Jánského - vzdělávací program Začít spolu, Jánského 2189

https://www.zs-janskeho.cz/

14 - Hloubětín - Montessori MŠ Be Happy, Římovská 1000/24

FB: Be Happy - Montessori mateřská škola

14 - Hloubětín - ZŠ Vela - škola objevů, Poděbradská 489/116

https://skolavela.cz/

14 - Hloubětín - Lesní školička Jankova cesta, Nad Hutěmi 1315/3

https://www.jankovacesta.cz

14 - Hostavice - ZŠ Be open - motto školy: "Škola, do které se chodí s úsměvem". Moderní metody a formy práce, příjemné prostředí a klima, smysluplný obsah, individuální přístup Pilská 9

https://www.beopen.cz/

15 - Hostivař - Lesní MŠ Lesní kvítka, zakladatelka školky Eliška Píštělková podporuje jako metodička rodiny s dětmi na domácím vzdělávání

https://www.lesnikvitka.cz/

16 - Lochkov - MŠ Lochkov - vzdělávací program Začít spolu, školka rodinného typu se dvěma smíšenými třídami, děti tráví co nejvíce času venku, environmentální výchova

Za Ovčínem 1

https://skolkalochkov.cz

16 - Radotín - ZŠ Praha Radotín - vzdělávací program Začít spolu, Loučanská 1112/3

https://www.skola-radotin.cz/

16 - Radotín - Soukromá MŠ Petrklíč - alternativní školka s laskavým a vědomým přístupem, mají i Zahradní třídu s 15 dětmi, která se zaměřuje na lesní pedagogiku, ta se nachází v krásných prostorách rozsáhlé zahrady a nedotčené zalesněné části v centru Radotína. Vzdělávací program Začít spolu?, Nám. Osvoboditelů 1368

https://www.petrklic.net

16 - Radotín - Soukromá ZŠ Petrklíč - prvky vzdělávacího programu Začít spolu a Montessori pedagogiky - práce v centrech aktivit, ranní kruhy, blokové vyučování, projektová a kooperativní výuka, prožitkové, vrstevnické a činnostní učení, matematika prof. Hejného Nám. Osvoboditelů 1368

https://www.petrklic.net

16 - Zbraslav - komunitní školka a škola Habitat, kapacita 15 míst pro děti od 5 do 7 let, výuka 4 dny v týdnu, z toho jeden výletní, Elišky Přemyslovny 449

https://www.habitatzbraslav.cz/

19 - Kbely - Lesní klub s prvky Montessori Cestička, Radvanická 697

https://www.spolekcesticka.cz

19 - Kbely - Česko-anglická Montessori MŠ Sluníčkov, Toužimská 948/24b

https://www.slunickov.eu/

19 - Kbely - ZŠ Kbely - nabízí rovněž inovativní výukové metody, vzdělávací program Začít spolu?, Albrechtická 732

https://www.skola-kbely.cz/

19 - Kbely - Soukromá MŠ Smile Studio, Toužimská 948/24E

https://www.smilestudio.cz/kbely/informace

22 - Kolovraty - Lesní MŠ Soovička, Bohumila zahrada, ulice Pod Náhonem

https://soovakolovraty.wixsite.com/soova/lesni-skolka

22 - Nedvězí u Říčan - Komunitní škola Na vlně - pro domškoláky, věkově smíšené skupiny - trojročí, rodinná přátelská atmosféra, děti jsou vedeny k sebeřízenému vzdělávání 

bývalý rekreační areál Mejto, Málkovská 84, chata č. 3

https://www.skolanavlne.cz/

22 - Uhříněves - Soukromá MŠ Smile Studio, Přátelství 192/63, https://www.smilestudio.cz/uhrineves/informace

-------------------------------------------------------------------------------------------------

FB skupiny:  Domácí a komunitní vzděl. Praha jihovýchod, Domškoláci z Prahy, komunita domškoláků Praha 10