Pardubický

* Bylany u Chrudimi - Montessori ZŠ Talent - rovněž i podpora domškoláků, spolupráce s komunitními školami

Bylany 7

https://talentbylany.cz

* Česká Třebová - MŠ a ZŠ Na Rovině - Montessori pedagogika, spolek RUKA8 podporuje rozvoj alternativního vzdělávání v celém regionu, environmentální výchovu,…

Pod Jelenicí 657

https://www.zsnarovine.eu/

* Česká Třebová

Zítřka- vzdělávací program Začít spolu (1. stupeň), Eduscrum (2. stupeň), škola přátelská domškolákům, max. 12 dětí ve třídě - individuální přístup, neznámkuje se - formativní hodnocení, svoboda v rozhodování o své práci a sdílení názorů, prostor pro rozvíjení spolupráce i samostatnosti, podpora kritického myšlení

Sadová 1385

https://www.skolazitrka.cz/zakladniskola/koncepce

* České Heřmanice, okr. Ústí nad Orlicí - Komunitní škola České Heřmanice

FB: Komunitní škola České Heřmanice

* Dašice, okr. Pardubice - MŠ Dašice - vzdělávací program Začít spolu, Sadová 440,

https://www.msdasice.eu/

* Holice, okr. Pardubice - spolek Holinka

Na břehu rybníka Hluboký v areálu autokempu Hluboký, vedle Holic. 

www.spolekholinka.cz

FB: Spolek Holinka - Holická inovativní komunita , tel. 776 761 624

* Podlesí u Holic, okr. Pardubice

Lesní MŠ Hlubáček - Autokemp Hluboký u Hlubokého rybníku

https://www.hlubacek.cz/

* Choceň

ZŠ M. Choceňského - škola, klíč k životu, v každém ročníku 1. stupně je jedna duhová třída - alternativní způsob vzdělávání s prvky inovativní pedagogiky - věkově smíšené třídy, pouze slovní hodnocení, menší počet žáků ve třídě, bloková výuka venku v co největší míře, absence zvonění

Mistra Choceňského 211

https://www.zschocho.cz

* Choceň - Lesní klub Skřítci z borovic - lesní MŠ

FB: Skřítci z borovic Lesní klub

* Chrudim

Montessori MŠ a ZŠ Na rovině - rovněž podpora ZŠ-domškoláků i MŠ-domškoláků

Na Rozhledně 766

https://narovine.eu/

* Chrudim

Víta Nejedlého - vzdělávací program Začít spolu, zdravotní dýchání s flétnou, cvičení, plavecký kurz, metopdy dobrého startu, logopedické chvilky, pěvecký kroužek Zvoneček, angličtina

Víta Nejedlého 769

https://msvn.cz/

* Chrudim

Dr. J. Malíka - alternativní škola, na 1. stupni pouze slovní hodnocení, součástí programu školy jsou sportovní kurzy (lyžařské, vodácké, cyklistické, základní horolozecké), více tělesné výchovy + výběrová tělesná výchova (žáci si sami vybírají badminton, košíková, florbal, plavání, kondiční TV), v 1. - 3. ročníku volné středy (oddychové dny bez nové látky z ČJ a MAT zaměřené na estetické předměty využívající pravou mozkovou hemisféru - HV, VV a pohyb - TV), každý rok vícedenní výukové semináře v přírodě, škola má psychologa a 3 speciální pedagogy

Dr. Jana Malíka 958

https://www.zsmalika.cz/

* Jablonné nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí - Montessori předškolní klub Jablonné

https://www.spolekjeotevreno.cz/predskolaci/zakladni-myslenka/

* Jamné nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí - Montessori třídy na MŠ a ZŠ Jamné nad Orlicí

https://www.skolajamne.cz/

* Jevíčko, okr. Svitavy

Gymnázium Jevíčko - dva studijní obory: klasické gymnázium nebo Lyceum s prvky waldorfské výuky; motto školy: Jsme malá škola s rodinnou atmosférou a respektem k osobnosti každého žáka. Individuální přístup pro nás není pouhé slovo, ale něco, za čím si stojíme.

A. K.Vitáka 452

https://www.gymjev.cz

* Kukle u Svitav - Lesní klub pro děti Napísek + lesní klubík Napísek, starý pískový lom,

https://www.napisek.cz/

* Květná u Poličky, okr. Svitavy - Základní škola Naživo, Květná 92

https://zsnazivo.cz/

* Lanškroun - Dolní Třešňovec, okr. Ústí nad Orlicí

MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec - vzdělávací program Začít spolu

Dolní Třešňovec

https://skoladolnitresnovec.cz/koncepce/

* Letohrad, okr. Ústí nad Orlicí - Montessori MŠ Skipi

https://materskaskola.skipi.cz/

* Litomyšl

ZŠ ŠKOLAMYŠL - na 1. stupni vzdělávací program Začít spolu, vzdělávání na 2. stupni navazuje na principy Začít spolu

Boženy Němcové 150

https://www.skolamysl.cz

* Luže/Zdislav, okr. Chrudim - Lesní klub Olšinka, Zdislav 2

https://www.olsinka.cz/

FB: Lesní klub Olšinka

* Pardubice - WALDORF Pardubice - waldorfská MŠ, ZŠ a SŠ, Gorkého 867,

https://waldorfpardubice.cz/

* Pardubice - Perníček - zážitková lesní MŠ s angličtinou, klubovna v zahradě ZŠ Dubina

Ul. Erno Košťála 870

https://www.pernicekskolka.cz/

* Pardubice

Elipsa - Montessori centrum Pardubice - Montessori MŠ, miniškolička a dílny pro rodiče a děti

Železničního pluku 1983

https://elipsa-pardubice.cz/

* Pardubice - Montessori MŠ a ZŠ Na cestě, Husova 168

https://www.mszsnaceste.cz/

* Pardubice - Montessori MŠ Klubíčko, Grusova 448

https://www.msgrusova.cz/pedagogika-montessori/montessori-principy/

* Pardubice - Vzdělávací centrum YGDRASSIL - komunitní škola pro domškoláky

Smilova 401

https://www.ygdrassil.cz/domaci-vzdelavani

* Pardubice - Svobodná škola Indigo

https://skolaindigo.cz/, FB: Škola Indigo

* Pardubice - Polabiny

Pastelka - vzdělávací program Začít spolu, saunování, plavání, angličtina, keramika, logopedie,…

Rosická 157

https://www.pastelka.cz/nase_programy.html

* Pardubice - Polabiny

Pardubice - Polabiny - vzdělávací program Začít spolu, ocenění Hrdá škola 2019, ocenění Bezpečná škola, škola podporující nadání dětí - partnerská škola nadace Qiido, školní psycholog na plný úvazek je k dispozici žákům, rodičům a učitelům. Škola plná hudby - rozšířená výuka HV, školní pěvecké sbory, muzikoterapie. Vnitřní oznamovací systém školy - Whistleblowing - garantovaná právní ochrana oznamovatelů. Motto školy: Přijali jsme společnou vizi, abychom byli školou jakou si přejí naši žáci, rodiče našich žáků i naši pracovníci.

Prodloužená 283

https://www.zsprodlouzenapce.cz/skola/program-zacit-spolu

* Polička, okr. Svitavy - Lesní klub Veselé kopýtko

https://www.veselekopytko.cz

* Přívrat, okr. Ústí nad Orlicí - Lesní klub Letokruh, lesní chaloupka

https://letokruh-klub.cz/

* Ráby, okr. Pardubice

V pohybu - motto školy: "škola, která jde s dětmi"; devítiletá, malotřídní, rodinná škola s maximální kapacitou 70 žáků. Koncepce školy vychází z následujících pilířů: malé a věkově smíšené třídy, respektující přístup, prožitkové učení, podpora kritického myšlení, slovní hodnocení, matematika prof. Hejného, v souladu s přírodou, individuální přístup, jednou týdně anglická družina, výuka čtení metodou Sfumato, badatelská práce dětí

Ráby 151

https://zsvpohybu.edupage.org

* Řestoky, okr. Chrudim

Řestoky - propojení vzd. programu Začít spolu s konceptem učení venku, v říjnu 2023 školka získala mezinárodní ocenění za ekologické zahradničení

https://sites.google.com/sbscr.cz/zasc-chomutov

- článek Evropská cena pro MŠ Řestoky

* Skuteč, okr. Chrudim

Veselá MŠ Skuteč - vzdělávací program Začít spolu, školička rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče, základem je prožitkové učení

Osady Ležáků 767

https://www.mslezakuskutec.cz/

* Svitavy - MŠ Milady Horákové - vzdělávací program Začít spolu, Milady Horákové 27,

https://ms-miladyhorakove.cz/

* Svitavy

Felberova - vzdělávací program Začít spolu (1. stupeň), škola uplatňuje prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů, zdravé obědy, školní psycholog, nadstandartní zázemí školy

Felberova 2

https://www.zsfelberova.svitavy.cz/

* Třebosice, 5 km od Pardubic - Lesní klub Zeměkus, Třebosice 15

https://www.zemekus.cz

* Třebosice, 5 km od Pardubic

Montessori ZŠ a MŠ Srdcovka - malá škola a školka výrazně inspirovaná Montessori pedagogikou s více než 10letou tradicí, přátelská k domškolákům

Třebosice 10

https://skolasrdcovka.cz/

* Uhersko, okr. Pardubice - MŠ Uhersko - vzdělávací program Začít spolu

https://www.msdasice.eu/

* Úherčice - Palučiny, okr. Chrudim - Komunitní škola a školka Palučiny, Palučiny 65,

www.lkpaluciny.cz

FB skupina: Komunitní škola a školka Palučiny

* Ústí nad Orlicí

Klubíčko - na celé školce vzdělávací program Začít spolu, vědomý přístup k dětem, věkově smíšené třídy, možnost praxe pro studenty různých pedagogických a sociálních oborů

Dělnická 67

https://www.msuo-klubicko.cz/

* Ústí nad Orlicí

ZŠ Bratří Čapků (Škola pro mě) - vzdělávací program Začít spolu, 1. škola ve městě, která nabízí inovativní vzdělávací program, žákovská kuchyň, dětské dopravní hřiště, veřejná žákovská dílna, školní knihovna - propagována jako nejhezčí základková knihovna v ČR, sport+relax+plavání

Bří Čapků 1332

https://skolaprome-uo.cz/

* Vraclav, okr. Ústí nad Orlicí - Veselá školička Vraclav - MŠ a ZŠ - vzdělávací program Začít spolu

https://www.zsvraclav.cz/blog?nazev=materska-skola

* Žamberk

Erudio Orlicko - max. 14 dětí ve třídě, rozvoj nadání a talentu dítěte, angličtina s rodilými mluvčími, matematika podle Hejného, pouze slovní hodnocení, komunitní centrum - zapojení rodičů

Velký Hájek 1554

https://www.skolaerudio.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

FB skupiny: Domškoláci východních Čech, Domácí a komun. vzděl. Litomyšlsko