Rozhovor s Hanou Glembovou - alternativní vzdělávací centrum Lexikon Liberec

5.3.2024

Hana Glembová je spoluzakladatelkou a ředitelkou školy pro novou generaci dětí v Liberci – Vratislavicích nad Nisou. Školu navštěvují děti na IDV (domškoláci). Je to škola v některých ohledech unikátní a originální, škola barevná, přátelská, s vědomým přístupem k dětem i okolnímu světu. Pojďme ji společně navštívit :-) !


Kdy se zrodil Váš nápad vybudovat školu pro domškoláky ve Vratislavicích a kde jste hledali inspiraci?

Naše centrum vzniklo v roce 2022 propojením dvou vizí, tedy mé chuti učit děti RO (rozvoj osobnosti) a paní provozovatelky, která též tíhne k práci s energiemi a navíc má dceru domškolačku, což ji motivovalo k tomu, aby byla v prostředí, ve kterém teď je. Slovo dalo slovo, až se to vše zhmotnilo :-) a je z toho vzdělávací rodinné centrum Lexikon.

Jakou kapacitu má škola?

Naše škola má aktuálně kapacitu do 15 dětí - jedna skupina. V blízké budoucnosti počítáme s rozšířením skupin na principu smíšených trojročí.

Děti jsou věkově smíšené. Mohla byste popsat jaké to má výhody?

Je to takové přirozené, děti spolu navzájem fungují, sledují se, pomáhají si a tvoří. Samozřejmě ne vždy jsou společně všichni dohromady, ale převážně se o to snažíme. Je to o vzájemné harmonii nás všech.

Jaká pravidla u vás ve škole praktikujete?

Pravidla máme celkem prostá, a to:

1) vzájemný respekt, který nám dopomáhá k dlouhodobé stabilitě

2) upřímnost, protože ta je bezprostředně potřeba za mě vždy a všude

3) spolupráce nás posouvá dál a vzájemně nás propojuje

4) klid (na práci) - ve smyslu ztišení se a soustředění na daný úkol, projekt..

5) a naše poslední jasné pravidlo. Velmi oblíbené u starších dětí je škola bez telefonu. U nás děti telefon při příchodu odloží do truhličky a při odchodu si ho vezmou zpět. Během výuky není potřeba se nijak rozptylovat a hodiny máme na stěně :-)

Velký důraz kladete na rozvoj dětí, rozšiřování jejich vědomí, budování zdravých návyků. Jaké metody k tomu používáte?

K tomu využíváme všeobecného rozvoje se zapojením meditačních, dechových a mentálních technik. Společně s extra okulárním viděním nám to pomáhá se blíže zaměřit na sebe samé.

Vaše škola je unikátní ve skladbě předmětů. Učíte předměty, které na jiných školách obvykle nenajdeme. Které to jsou?

Ano, to je to, co nás opravdu baví a naplňuje. Konkrétně se jedná o Rozvoj osobnosti, Konceptuální gramotnost, Doteky umění. Také se zabýváme extra okulárním viděním a kvantováním, což rozšiřuje vědomí a přirozeně posiluje práci s vlastní energií.

Zastavme se u předmětů, které z vás dělají školu nové doby. Můžete nám říct něco o konceptuální gramotnosti, kvantování, extra okulárním vidění, dotecích umění?

KONCEPTUÁLNÍ GRAMOTNOST (cituji pana profesora Richarda)

Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že je náš rozum slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů.

Konceptuální znalosti pomáhají pochopit souvislosti mezi jevy probíhajícími okolo nás a událostmi, které se nás přímo či nepřímo týkají (konceptuální znalosti jsou vztahové a souvislostní znalosti kategorií a klasifikací, principů a generalizací, teorií, modelů a struktur).

Koncepce společné bezpečnosti je metodologie, která pomáhá objektivně identifikovat a pochopit procesy probíhající ve společnosti.

V informacích je ukryta moc a současná globální civilizace je postavena na asymetrii informací pro masy a informací pro elitu.

Informační zabezpečení jedince je jednou z důležitých komponent bezpečné a svobodné společnosti. Ideálem je, že všechno vědění je dostupné v plné míře všem a jedinec je omezený pouze svými schopnostmi a rozhodnutím, kam až v osvojování chce zajít.

DOTEKY UMĚNÍ

Co chápeme pod pojmem umění? Nastínění předmětu umění. Umělecké formy a projevy. Souvztažnost umění k reálně probíhajícím procesům ve společnosti. Historie umění. Základní umělecké směry a kategorie. Umělecká tvorba a její interpretace. Vazba mezi uměním a vědou v rámci konceptu globalizace.

KVANTOVÁNÍ

je způsob transformace vlastního vědomí. Je to cesta, jak v sobě objevit svou vnitřní sílu, pomocí které změníme vnímání svého života. Tuto vnitřní sílu máme všichni v sobě, jen ji vědomě nevyužíváme. Technika ukazuje jednoduchý praktický návod, jak ji v sobě znovuobjevit. Využívá principů popisovaných kvantovými fyziky, které byly od 70. let minulého stol. rozvíjeny v USA, kde jsou dnes běžně používány a také principů používaných v západní medicíně.

EXTRA OKULÁRNÍ VIDĚNÍ

Metoda vznikla v Mexiku v roce 1983. Od té doby byla zdokonalovaná, mockrát prověřená. Metoda je jemná a bezpečná, respektuje stav a situaci dítěte. Používá stavy mysli jako meditaci, rozjímání. Výsledky jsou individuální a ve velké míře závisí i na spolupráci rodičů. Nejedná se o "náhodný zázrak" ani o změněný stav vědomí (jako hypnóza např.), nýbrž o akt vůle. Jak jsem se již zmínila, schopnost tímto způsobem přijímat informace máme všichni. Jde o její vědomé používání. S tím ale souvisí i to, že aktivované extra okulární vidění nezůstává automaticky "na vždy". Vzhledem k tomu, že se jedná o schopnosti, jejichž využívání náš běžný život nevyžaduje ani nepodporuje, pokud praxi nezačleníme do svého života, schopnost může časem zase usnout. Znovu aktivovat "jiné vnímání" se samozřejmě dá kdykoliv během života, ale míra otevření závisí na tom, jakými cestami se život ubíral, jaké programy, zkušenosti a přesvědčení si na sebe kdo nabral.

Jak často začleňujete učení se v přírodě a venku?

Učení na čerstvém vzduchu je pro nás samozřejmostí. Máme to štěstí, že se nacházíme na příznivém místě v blízkosti lesů, parků i koupaliště. Děti pobyt venku přirozeně potřebují a tak je to u nás celkem častá záležitost společně s výlety i příměstskými tábory.

Kolik lidí máte v týmu?

Aktuálně máme v týmu 7 krásných bytostí, na které se můžete podívat přes odkaz na naše webové stránky, který je umístěn pod rozhovorem.

Fungujete od školního roku 2022/23. Máte v současnosti ještě volnou kapacitu?

Ano. Letos pořádáme nábor do nově vznikající smíšené skupiny. A těšíme se na děti od první po devátou třídu.

Co byste chtěla závěrem vzkázat čtenářům?

Z celého srdce si přeji, aby každý žil v lásce a v souladu s přírodou.


Zdroj: Autorský článek

Zdroj foto: soukromý archiv (se svolením)

Web školy: https://www.skolalexikon.cz/

Kontakt: glembovahana@seznam.cz, tel. 722 343 304

Tanvaldská 263, Liberec – Vratislavice nad Nisou 

Chcete se dozvědět o dalších rozhovorech a aktualitách ze světa alternativního vzdělávání? Můžete nás sledovat na FB: Alternativní školy v Česku nebo na IG: alternativni_skoly

Přispět dobrovolným příspěvkem na naši práci můžete zde. Děkujeme.