Info, odkazy

Asociace lesních mateřských škol - mapa lesních MŠ v ČR, webináře pro rodiče, webináře z lesa, poradenství pro zájemce o založení lesní MŠ, koncepce rozvíjení kapacit LMŠ v ČR, legislativa, otevřené semináře

https://www.lesnims.cz/

Montessori ČR, z. s. - asociace Montessori škol ČR, mapa všech Montessori škol, školek

https://www.montessoricr.cz/

Montessori pedagogika - podpora spolupráce mezi rodinou, školou, školkou, a umožnit jejich vzájemný růst - podpora pedagogů, Montessori pomůcky, Montessori kurzy

https://bemontessori.cz/

Asociace Waldorfských škol ČR - mapa Waldorfských MŠ, ZŠ a SŠ v ČR

https://www.iwaldorf.cz/

Asociace Scioškol ČR - 16 ZŠ, 4 SŠ, 2 expediční školy

https://scioskoly.cz/

Asociace Svobodných demokratických škol ČR - aktuálně v lednu 2024 celkem 18 škol

https://www.asociacesds.cz/

Alternativní vzdělávací program ZAČÍT SPOLU hojně využívaný na MŠ a 1. stupni ZŠ

https://www.zacitspolu.eu/

Asociace malých inovativních škol - propojuje inovativní školy, organizuje vzdělávací akce a přátelská setkání, zastupuje školy, podporuje ředitele a zřizovatele

https://www.asociacemis.cz/

Asociace Domácího vzdělávání - již od roku 2002, sdružení rodičů domškoláků, kmenových škol a sympatizantů DV; prosazuje práva rodičů, snaží se o legislativní změny, vytváří platformu pro otevřenou diskuzi, pokouší se o restauraci tradičních hodnot spojených s rodinou, poradenství rodičům A-Z

https://www.domaciskola.cz/

Domácí a komunitní vzdělávání, kurzy, webináře, konzultace, tématika traumat dětí a dospělých

Zdeňka Šíp Staňková

www.detijsoutakylidi.cz

Učíme se venku - platforma mající za cíl dostat děti ven, ať se učí venku, na zahradě, v lese, v parku, na louce, u řeky, u studánky, na horách…jsme součástí přírody a v ní jsme doma - toto je skutečné učení, kde máme neustále před očima život ve všech jeho podobách, můžeme ho pozorovat a tím se učit z první ruky. V lese nebo v parku můžeme spočítat stromy (matematika), naučit se nová slovíčka anglicky/německy (cizí jazyk), pozorovat floru a faunu (prvouka/přírodověda), zaběhat a zacvičit si (tělocvik), zazpívat si společně písničku o vodě (hudební výchova) a nakonec něco z toho namalovat :-) (výtvarná výchova); kurzy, publikace, inspirace, návody, semináře

https://ucimesevenku.cz/

Svobodná hra - platforma manželů Danišových, rodičů 4 dětí - domškoláků. Co hraje důležitou roli v přirozeném a zdravém rozvoji dětí? Co rozvíjí děti právě tam, kde potřebují? Co dovoluje dětem objevit své silné stránky a pomůže jim stát se samy sebou? SVOBODNÁ HRA v bezpečném a respektujícím prostoru.

https://svobodnahra.cz

Les ve škole - tato platforma podporuje průvodce/učitele ve vzdělávání žáků venku v rámci prožitkového/přirozeného učení. Program Les ve škole poskytuje učitelům výukové plány, semináře a konzultace, které mají za cíl pomoci učitelům s výukou o přírodě v přírodě. Využijte připravené lekce v předmětech prvouka, přírodověda, svět kolem nás, výtvarka, hudebka, čeština, svět práce, angličtina, občanka... Fantazii k hledání mezipředmětových vztahů se meze nekladou.

https://www.lesveskole.cz/

Martina Prchalová - kurzy a webináře pro rodiče domškoláků, konzultace, besedy o domácím a sebeřízeném vzdělávání, možnost odběru novinek, Společně ke klidu a důvěře - online klub pro rodiče domškoláků a svobodných dětí, FB: Žijeme bez školy, IG: braskove_za_skolou

www.martinaprchalova.cz

Svoboda učení - projekt funguje od roku 2012 a za svoji existenci prošel rozsáhlým vývojem. "Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál."

https://www.svobodauceni.cz/

Děti budoucnosti - zdarma ke stažení kartičky ke zvýšení sebevědomí dětí, transformační výcvik pro průvodce dětí v komunitních školách pro domškoláky, Mentoring: založte si vlastní školu, hry pro děti, on-line kurzy, e-shop,…

Vendula Pecková - zakladatelka alternativní školy Děti budoucnosti na Praze 12 - Kamýk, viz katalog

https://detibudoucnosti.cz/

NEVÝCHOVA - všechno, co vás teď trápí s dětmi, se dá změnit; není tu špatný rodič, ani hrozné dítě, stačí změnit komunikaci. Kurz, webináře, blog, otázky&odpovědi, poradenství

Aneta, Martina, Monika

https://www.nevychova.cz/

Porozumím autismu - zakladatelka této platformy je maminkou dítěte s autismem a současně asistentkou pedagoga a logopedickou preventistkou. Na svých stránkách se dělí s ostatními o načerpané zkušenosti, své názory a výukové materiály pro děti s autismem. Zdarma ke stažení je tu mj. Quiet e-book - 25 stran zábavného výukového materiálu v PDF (procvičování barev, tvarů, čísel, logického úsudku,..). Postavme most porozumění mezi námi a autistickými dětmi!

Mgr. Eva Hufová, Lanškroun

https://porozumimautismu.cz

Tátohraní - projekt, který se zaměřuje na posílení role otce ve výchově dětí

Petr Suchý

https://tatohrani.cz/

Radostné učení - pomáhá rodičům orientovat se v možnostech předškolního vzdělávání včetně předškolního individuálního vzdělávání a využívat pedagogické poznatky pro rozvoj a podporu svého dítěte. Inspirace pro vzdělávání v domácích podmínkách, blog pro rodiče, individuální konzultace, online kurzy, poradenství.

Kateřina Procházková, Praha

www.radostneuceni.cz

Dovychovat - cílem projektu je lépe vnímat děti, rozdílnost mezi chlapečky a holčičkami, udržet radostné naladění - ze všedních starostí udělat každodenní radosti, zlepšit vztah s puberťáky, kurzy, poradenství

Psycholog Milan Studnička, Sláva Černý

https://www.dovychovat.cz/

Studijní a kariérová poradkyně, studijní konzultace ohledně dětí, karierové poradenství a koučink, konzultace pro zakladatele škol a vzdělávací projekty, mediace mezi rodiči při střetu zájmů v oblasti vzdělávání dětí,..

Šárka Plocková

https://www.sarkaplockova.com/

Spolek pro svobodné vzdělávání, společenství rodičů podporující svobodu ve vzdělávání dětí i dospělých vycházející z iniciativy eticky jednajících jednotlivců, podpora uvádění duchovních hodnot do procesu vzdělávání; na webu mapa ČR s kruhy rodičů po celé naší zemi

Ivan Semecký + team

https://rodice.net

Učit nebo neučit - poradenství svobodného vzdělávání, péče o rodiny domškoláků, individuální konzultace, legislativa, vydává časopis Domškolák

Stanislava Kratochvílová

https://ucitneboneucit.cz/

Institut pro podporu inovativního vzdělávání

https://inovativnivzdelavani.cz/inovativnivzdelavani/cz/

Terénní učitelka - pomoc v procesu vzdělávání: specifické poruchy učení, učení po úrazech a mrtvicích, učení v souvislosti s různými typy učení, kognitivní trénink, práce s pozorností, rodinné učení, přirozené učení, workshopy, konzultace

Petra Dočkalová

https://www.terenniucitelka.cz/

Domácí vzdělávání - veselá domoškola, průvodce domácím vzděláváním

Bára Veselá

https://veselabara.cz/

Malstrom - laskavý web pro děti, rodiče a pedagogy, kteří hledají svoji cestu ve vzdělávání.

Karolina Hornová - maminka 4 dětí, propagátorka přirozeného učení, lektorka online kurzů

https://www.malstrom.cz/

Teorie typů - praktický průvodce na cestu k dětem i k sobě; chcete lépe vycházet se svými dětmi? Být dobrou mámou a zůstat přitom sama sebou? Vzdělávací kurz, klub, semináře, knihy, blog

Šárka Miková

https://www.teorietypu.cz/

eduFórum - platforma pro inovace ve vzdělávání v ČR, inovativní vzdělávací projekty, společná setkání v Praze a Kutné Hoře

https://www.eduforum.cz/

Spolek rodičů, kteří chtějí smysluplné vzdělávání pro všechny děti. Podporuje diskuzi mezi rodiči napříč sociálními skupinami a zvyšuje informovanost rodičů o jejich právech a možnostech. Na prvním místě stojí respekt vůči dětem a jejich potřebám. Unie rodičů je zapojena do nadačního fondu EDUZMĚNA, jehož cílem je podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí vedoucí ke komplexní společenské proměně.

https://unierodicu.cz/

Výchova s rozumem - poradenství, kurzy pro rodiče, pedagogy, individuální konzultace, pobytové kurzy, tematické semináře; AMOS CENTRUM inspirované myšlenkami J. A. Komenského - určeno pro děti předškolního a mladšího školního věku

Klaudie Neterdová, Bystřice pod Pernštejnem

https://www.vychovasrozumem.cz/

Rodičovství hrou - překlady, informace o vývojové teorii Gordona Neufelda, kurzy, webináře, konzultace

https://rodicovstvihrou.cz/

Škola hravě - v e-shopu www.skolahrave.cz naleznete jednoduché procvičovací, výukové a logopedické kartičky, zábavné úkoly a pracovní sešity,..

https://www.skolahrave.cz/

Škola bez poražených - pobočka Gordon Institut pro ČR a SR založená v roce 2016, zabývá se rozvojem vztahů mezi rodiči, dětmi, pedagogy; nabízí mj. kurzy pro pedag. pracovníky

https://www.skolabezporazenych.cz/

Spolek STUHA se specializuje na neorganizované děti a mládež, které mají sice zdravé tělíčko, ale občas bolavou dušičku. Terapeutické programy se zvířaty i bez, relaxace a seberozvoj, zvířecí průvodci, online terapeutické tvoření, pravidelné kroužky a naučné kurzy, tábory,.. jednatelka Hana Studená je terapeut (felinoterapie, canisterapie, arteterapie, hiporehabilitace HPSP), trenérka jezdců a zvířat, kouč, manažer a organizátor, hlavní vedoucí táborů, zdravotník ZZA, volnočasový pracovník, pedagog, průvodkyně zvířecích terapeutů

Dětřichov u Moravské Třebové, okres Svitavy, jednatelka Hana Studená www.hanastudena.cz

https://stuha.org

Samoškola / Svět mezi světy / Centrum sebeřízeného vzdělávání EduCorn - pobyty (nejen) pro rodiny sebeřízených domškoláků v Plané nad Lužnicí, skvělá příležitost se seznámit s podobně naladěnými rodinami, užít si čas v malebném prostředí mezi řekou a lesem, sdílet, besedovat v respektujícím prostředí. Děti si naopak užijí prostor pro volno hru, tvoření, les, kamarádství,..

https://samoskola.cz/misto/11

www.svetmezisvety.cz

Jak správně psát - projekt, který shrnuje důležité informace související se správným psaním u dětí, cviky, metodika, poradna

https://www.jak-spravne-psat.cz/

Zodpovědná výuka - výukové materiály, PDF aktivity ke stažení, pro děti od 3 do 15 let, e-shop

Kateřina Hrabíková

https://www.zodpovednavyuka.cz

Učitelnice - prověřené výukové materiály od stovek učitelů na jednom místě - MŠ, ZŠ, SŠ

https://www.ucitelnice.cz/

Školákov - výukový materiál pro 1. stupeň ZŠ

https://skolakov.eu/

Dům svobodného přístavu (SvobodUm)

Martin Urza

https://dum.urza.cz/

Vzdělávání bez hranic, online magazín od SCIO

https://perpetuum.cz

Experimentujeme - místo sdílení nápadů a příprav v oblasti školního přírodovědného experimentování (biologické, fyzikální, chemické, zeměpisné)

https://www.experimentujeme.cz

Rodiče a děti - články, poradenství

https://www.rodice-a-deti.cz/

E-shop: Montessori pomůcky; kvalitní, kreativní, dřevěné, ekologické hračky inspirované dětmi; hračky a pomůcky podle věku dítěte, pro soukromé osoby, MŠ a ZŠ

Mandala Montessori, Praha 5

https://mandala-montessori.eu/cs/

Předškolní poradna - vzdělávání pedagogů, klub předškolní poradny, průvodce legislativou, zdarma vzdělávací pětiminutovky

Mgr. Marcela Zajícová

https://predskolniporadna.cz/domacivzdelavani/

Škola Populo - doučování

https://www.skolapopulo.cz/

Školní svět - rady, články, pomůcky, tipy pro školáky

https://www.skolnisvet.cz/

Semínko země - certifikované středisko environmentální výchovy, programy pro MŠ, ZŠ a SŠ i veřejnost

Jílovecká 103, Semily, paní Lenka Hřibová

https://www.seminkozeme.cz/evvo/

https://medvedsemily.webnode.cz/

Spolek vÚžasu - ekologické programy pro školy, přijedou i do Vaší školy. Jedná se o 2hodinové programy s příběhem, které mohou být doplněním výuky prvouky. Dále terénní přírodovědně-environmentální programy ušité na míru pro danou věkovou skupinu.

Nový Malín, okr. Šumperk

https://www.vuzasu.cz/ekologicke-programy/

Ekocentrum Huslík - certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy - programy pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Poděbrady, okr. Nymburk

Hudební školička - hudební program pro školy, noty na míru, lekce hry na hudební nástroje, výuka zpěvu

Pavlína a Filip, Vojkovice, okr. Brno-venkov

https://hudebniskolicka.cz

Češtinářské špeky - jazykové korektury studentských prací, výukový materiál pro učitele češtiny, příprava na maturitu / přijímačky. Výjimek a záludností je v češtině víc než dost. Prozkoumejte ty nejčastější chyby, které v češtině děláme, méně známá pravidla, různé výjimky a hromadu dalších češtinářských špeků. Každá sada obsahuje 200 kartiček, které se týkají pravopisu, gramatiky, ale také jazykových zajímavostí. 

https://www.cestinarskespeky.cz/

Výuka na webu - webová aplikace pro výuku především matematiky (i jiných předmětů); pro ZŠ a SŠ, rodiny s dětmi; šetří čas učitelům, zpestřuje výuku žákům a zefektivňuje vzdělávání. Procvičování - testy - opakování. Příprava na přijímačky, maturitu.

https://www.vnw.cz/

FB skupiny / stránky:

Alternativní školy v Česku - naše FB stránka  

Domácí a komunitní vzdělávání - 28 tis. členů

UČÍME se VENKU - 25 tis. sledujících

Práva dětí a rodičů v kontaktu se zdravotnictvím, školstvím a státem - 28 tis. členů

Řešení problému ve škole, stížnosti na učitele a školy - 12, 8 tis. členů

O krok dál - inspirace pro domácí, komunitní a školní vzdělávání - 8,3 tis. členů

Recenze škol - 6,9 tis. členů

Žijeme bez školy - 7,6 tis. členů

Lesní školky - 4,2 tis. členů

Diskuze nejen o problémech ve školách - 3,4 tis. členů

Řešení problému ve škole, stížnosti na učitele a školy - 3,6 tis. sledujících

Otevřené vzdělávání - 2,5 tis. členů

Rodiče dětí z lesních školek - 1,2 tis. členů

Pro respektující učitele, kteří stojí o zpětnou vazbu - 1,8 tis. členů

Svobodné demokratické školy a centra sebeřízeného vzdělávání - 1,1 tis. členů

Dovychovat - 101 tis. sledujících - pomoc rodičům od psychologa

Domškoláci - 2,8 tis. sledujících

Domškolácký bazar čili e-Blešák pro rodiče domácích školáků - cca. 300 členů

Šance Dětem - 4,1 tis. sledujících

Malstrom: Karolina Hornová - laskavý web pro děti, rodiče a pedagogy, kteří hledají svoji cestu ve vzdělávání

Hejného metoda - sdílení a vzájemná pomoc rodičů

Češtinářské špeky - 25 tis. sledujících (IG: cestinarske.speky)

Plky mámy domškoláků - 1 tis. sledujících, Natálie Jahodová

Domškoláci a všechny děti, které chtějí být v (online) kontaktu


You Tube:

veřejná vystoupení Jany Nováčkové, např. v Duši K a její kniha Respektovat a být respektován

Večerníčky a krátké pohádky s příběhem, laskavostí, porozuměním a zdravými hodnotami:

Seriál Hádej jak moc tě mám rád:

https://www.youtube.com/watch?v=XCifHAmXKUI&list=PLtJEgkVzzpadyETn4YlFC8ayNHQ6xygYe

Teo se stará o Lucinku: https://www.youtube.com/watch?v=kM-pyZpm9nc

Podádka O podivném človíčkovi Lou a magickém lotosu:

https://www.youtube.com/watch?v=1i-dLoD6Ut8&t=1s

Tajemná semínka zahradníka Jáchyma + relaxace rostoucí semínko:

https://www.youtube.com/watch?v=7G3ngOpoI_Q


Filmy:

Summerhill


Knihy:

Naomi Aldortová: Vychováváme děti a rosteme s nimi, nakladatelství Práh

Dr. Wayne W. Dyer: Nedej se zastavit! - 10 způsobů, jak se vznášet životem, nakladatelství KELTNER Publishing

Eckhart Tolle: Miltonovo tajemství, nakladatelství KELTNER Publishing

Eckhart Tolle: Naši andělé strážní

Dharmachari Nagaraja: Buddhovy pohádky na dobrou noc, nakladatelství Synergie

Justina a Petr Danišovi: Svobodná hra - jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti

Tereza Valkounová a Petr Daniš: Nejlepší hry z lesních školek


Dětské meditace:

Večerní dětská meditace: Kouzelný knoflík a růžová perla

https://www.youtube.com/watch?v=inDocN5Hhec

Pro posílení duchovního srdce: Dítě s motýli

https://www.youtube.com/watch?v=0-6GK8bVvFE

Večerní dětská meditace: Výlet k modrému a zlatému jezeru

https://www.youtube.com/watch?v=hysSpVk1c1s&t=80s