Zlínský

* Březová, okr. Uherské Hradiště

Školy Březová - školy na konci světa (MŠ, ZŠ, SŠ - lyceum); podporuje i individuální vzdělávání - domškoláky, možnost dálkového vzdělávání na střední škole - obor Kombinované lyceum, který využívá on-line a off-line výuku a konzultace

Březová 102

https://www.zsbrezova.eu/

* Buchlovice, okr. Uherské Hradiště - MŠ a ZŠ Buchlovice - vzdělávací program Začít spolu

Komenského 483

https://zsbu.cz

* Halenkovice, okr. Zlín - Lesní klub Jadérko

Halenkovice 252

FB: Lesní klub Jadérko

* Holešov, okr. Kroměříž - Lesní klub Skřítkova lesní školka

Zámecká 188, zámecká zahrada, hájenka

https://skritkovalesniskolka.webnode.cz/

* Chvalčov, okr. Kroměříž

MŠ a ZŠ Chvalčov - škola rodinného typu, individuální přístup, rozvíjení talentů (řezbářství, hra na flétnu, keramický kroužek, sport, PC), spontánní hra jako prostor pro sociální zrání, prožitkové učení, objevování a experimentování, individuální růst, důvěra, porozumění, tolerance

Školní 633

https://www.zschvalcov.cz/

* Kroměříž / Lutopecny

Mozaika - vzdělávací a volnočasové centrum vedené srdcem, zahradnický kroužek

Jurta Lutopecny

https://mozaika.cz/

FB: Mozaika - vzdělávací a volnočasové centrum

* Kroměříž - ZŠ OSKOL Kroměříž - od školního roku 2015/2016 jsou pravidelně otevírány 1. třídy s prvky Montessori, ve školním roce 2023/2024 probíhá výuka s prvky Montessori v 5 třídách na 1. stupni a 2 třídách na 2. stupni.

https://www.zsoskol.cz/zamereni-montessori

* Lípa, okr. Zlín - MŠ Lípa - vzdělávací program Začít spolu

Lípa 118

https://www.mslipa.cz

* Modrá u Velehradu, okr. Uherské Hradiště

Lesní MŠ Clavicula - vhodná i pro děti z Uherského Hradiště, jsou sváženy linkovým autobusem

Modrá 184

https://www.klicek.uh.cz/index.html

* Ostrožská Nová ves, okr. Uherské Hradiště

ZŠ a MŠ Na Dědině - podporuje individuální výuku, otevřená domškolákům. Zkouší zde nový pilotní projekt MŠMT - KOMBINOVANÁ VÝUKA, docházka pouze 3 pátky v měsíci, zbytek doma.

Dědina 5

https://nadedine.cz/

* Rožnov pod Radhoštěm - Rožnovská lesní MŠ, Pod Kozincem 609

https://www.lsroznov.cz

* Rožnov pod Radhoštěm - Montessori školy Na vlně – mateřská a základní komunitní škola

https://www.skolkanavlne.cz/

* Rožnov pod Radhoštěm - Komunitní Montessori MŠ Klubko - vzdělávání klubkových Valášků

Kulturní 1794

https://www.klubkomontessori.cz/

FB: Klubko - Montessori školka v Rožnově p. R.

* Rožnov pod Radhoštěm - malá soukromá ZŠ Sedmikráska, od roku 1993, nízké počty žáků ve třídách (max. 18), na 1. stupni slovní hodnocení; klade se důraz na to, aby vědomosti a dovednosti získané ve škole byly vnitřně obohacující a žáci a žákyně při učení zažívali pocity úspěchu a radost z objevování a na propojení probíraných témat s životem. Zařazují se prvky zážitkového učení,.. 

Bezručova 293

 https://sedmikraska.cz/

* Slušovice - Neubuz - Komunitní škola Sova, Neubuz 91

FB skupina: Komunitní škola SOVA o.s.

* Uherské Hradiště

Montessori pracovny na MŠ Štěpnická pro děti od 1,5 do 3 let (kurz obsahuje 10 lekcí)

FB: Montessori pracovny Uherské Hradiště

* Uherské Hradiště - Montessori třídy na MŠ Štěpnická - návaznost ZŠ Za Alejí

Štěpnická 1111

https://ms-stepnicka2.webnode.cz/

https://montessori-uh.cz/skolka/

* Uherské Hradiště - Montessori třídy na ZŠ Za Alejí, Za Alejí 1072

https://www.zszaaleji.cz/montessori-vyuka

* Uherské Hradiště - Academic School - MŠ (součást vícejazyčného vzdělávacího komplexu), škola aktivního učení a otevřených možností

Charakteristika: "Nabízíme dětem moderní výchovně-vzdělávací program vycházející z téměř 30-ti letých zkušeností zahrnující mimo jiné i poznatky z mateřských škol, které jsme navštívili v zahraničí".

Sadová 1385

https://academicschool.cz/

* Uherské Hradiště - Mařatice - Academic School - ZŠ (součást vícejazyčného vzdělávacího komplexu), škola aktivního učení a otevřených možností, program Respektovat a být respektován

Charakteristika: "Výuka je vedena jak v češtině, tak souběžně i v angličtině a to prostřednictvím rodilých mluvčích metodou Clil. Jsou zde využívány moderní metody výuky. Individuálně rozvíjíme všechny děti včetně dětí mimořádně nadaných".

Studentské nám. 1531

https://academicschool.cz/

* Uherské Hradiště - Mařatice - Academic School - SŠ (součást vícejazyčného vzdělávacího komplexu), škola aktivního učení a otevřených možností

Čtyřleté maturitní studium zaměřené na informační technologie – kyberbezpečnost, žáci mají možnost složit mezinárodní maturitu

Města Mayen 1536

https://academicschool.cz/

* Uherský Brod - Komunitní škola pro domškoláky komuNITKA

FB: komuNITKA

* Valašské Klobouky - Komunitní škola Pomněnka, Kramolišova 126

https://www.rc-kastanek.cz/pomnenka/

FB skupina: Komunitní škola Pomněnka

* Valašské Meziříčí - Komunitní škola Lvíčata

FB: Lvíčata - komunitní škola

* Velíková, okr. Zlín - Lesní MŠ Na Pasece, Sýkorka 234

https://www.napasece.net/

* Velká Lhota, okr. Vsetín - komunitní škola Bystřina - pro domškoláky

https://www.skolabystrina.cz/

* Vsetín - Vesník - Lesní klub Oříšek - školka jinak, za domem č. p. 617

https://www.lesnikluborisek.cz/lesni-skolka/

* Zlín

ZŠ JINOTAJ - alternativní škola, vzdělávání dětí v celostním a respektujícím přístupu, max. 12 dětí ve třídě - rodinný a individualizovaný charakter vzdělávání

Filmová 174

https://www.skolajinotaj.cz/

* Zlín - ScioŠkola - ZŠ, Mostní 2397

https://zlin.scioskola.cz/

* Zlín - Montessori ZŠ Komenského I, Havlíčkovo nábř. 3114

https://www.zskom1.cz/montessori/pedagogika-montessori

* Zlín - Montessori ZŠ a MŠ Motýlek, Nám. T. G. Masaryka 588

https://montessori-zlin.cz/

* Zlín - 2ika (Dvojka) - otevřená rodinná domácí škola, Divadelní 3242/6

https://2ika.edupage.org/?

FB: 2ika

* Zlín - Jaroslavice - Lesní klub Na Pasece, Anenská 119

https://napasece.net

* Zlín - Na Mladcové

Lesní komunitní škola a předškola Sýkorka - od roku 2018, 1. stupeň ZŠ, pro domškoláky

Vinohrádek 568

https://www.skolasykorka.cz/

* Zlín - Prštné - Dobrá Montessori školička - MŠ a ZŠ, Prštné 86

https://www.dobra-montessori.cz/

* Zubří - Komunitní škola Klubko - ZŠ, vzdělávání klubkových Valášků

nové prostory Domu Harmonie, Hlavní 60

https://www.klubkomontessori.cz/

* Želechovice nad Dřevnicí, okr. Zlín - Waldorfská ZŠ Jasan, Podřevnická 405

https://waldorfzlin.cz/