Největší katalog alternativních škol v Česku (1100 škol) - rozhovory - informace - odkazy - citáty - FB komunitní skupina - You Tube kanál - IG profil

"Takový jest příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané" J. A. Komenský

Jsme propagační a osvětový projekt

- největší katalog alternativních škol v ČR (cca. 1100 škol) - najděte si svůj kraj v menu :-)

- nepřeberné množství informací a odkazů na platformy a projekty ze světa alternativního vzdělávání zde

- rozhovory s inspirativními lidmi zde

- jsme na Facebook 

- jsme na You Tube (i naše autorská překladová videa ze zahraničí)

- jsme na Instagram

- citáty od Komenského, Montessori aj. zde

O tomto projektu

Alternativní školy jsou školy, které se od tradičního vzdělávání liší svým přístupem k výuce a vzdělávání. Jsou založeny na principu svobody, individuality a respektu k dítěti. V České republice existuje mnoho takovýchto škol, které nabízejí alternativní formy vzdělávání, ať už se jedná o lesní školky, Montessori školy, Waldorfské školy, svobodné demokratické školy, SCIO školy a mnoho dalších. Rostoucí zájem z řad rodičů, dětí i průvodců/učitelů podněcuje vznik nových škol, které v naší krásné zemi vyrůstají jako houby po dešti. 

Krásný den, milí přátelé. Jmenuji se Honza a s mojí ženou Evou jsme fanoušky alternativního vzdělávání. Naše děti absolvovaly/absolvují Začít spolu, individuální domácí vzdělávání, Montessori. Já sám jsem strávil 18 let ve školství jako student a 10 let jako učitel. Vyzkoušel jsem si i výuku Montessori na 2. stupni ZŠ. Dočasnou učitelkou se stala rovněž i má žena v období IDV našeho syna. 

Z naší vnitřní potřeby jsme vytvořili největší katalog alternativních škol v ČR, ve kterém naleznete zhruba 1100 škol všech stupňů - jesle, MŠ, ZŠ, SŠ. Školy jsou rozřazené podle krajů a v nich vždy podle abecedy dle lokality, kde se škola nachází. Na tuto aktivitu se nabalily další aktivity, viz popis výše.

Katalog uvádí dostupné alternativní školy v Česku, nenese však zodpovědnost za jejich kvalitu. Prosíme rodiče, aby se před definitivním výběrem školy pečlivě a řádně přesvědčili o její kvalitě a pověsti. 

Jaké druhy škol lze v katalogu najít?

Lesní školky, lesní kluby, lesní školy, přírodní školy, svobodné demokratické školy na podstatě sebeřízeného vzdělávání, Scio školy, školy Začít spolu, komunitní školy pro domškoláky, školy přátelské domškolákům, Montessori školy, Waldorfské školy, Daltonské školy (Daltonský plán), Jenské školy (Jenský plán), inovativní školy, expediční školy/třídy s kombinovanou výukou, malé rodinné vesnické malotřídky a otevřené školy s vědomým přístupem k dětem, bilingvní (česko-anglické) školky a školy s rodilými mluvčími a důrazem na osvojení si AJ v útlém dětství, školy přátelské handicapovaným dětem, bezbariérové školy, ekoškoly, outdoorové školy, pohybové školy, otužilecké školy, mezinárodní školy, školy s uceleným programem podpory a péče o děti s odlišným mateřským jazykem, laboratorní školy, badatelské a experimentální školy pod podporou MENSA ČR, šachové akademie, školy pro nadané děti, školy nabízející kurzy pro učitele/průvodce alternativních směrů vzdělávání aj.

Jaká je charakteristika těchto škol? Jsou to školy

které vykročily novým, vědomějším směrem

voňavé, přátelské, otevřené, živé, s menším počtem dětí ve skupině/třídě

kde je na prvním místě blaho a vnitřní spokojenost a potřeby dítěte, jeho přirozený rozvoj v respektujícím prostředí

kde neexistují poražení, zde se nesoutěží ani nesoupeří, ale spolupracuje; pomáhá si navzájem, táhne za jeden provaz v jednotě a lásce

kde se neznámkuje, pouze slovně citlivě motivačně hodnotí; děti mají prostor i k  sebehodnocení 

kde neexistují učitelé v klasickém pojetí tohoto slova, nýbrž průvodci vědomí toho, že jejich úkolem je nezničit dary a talenty, které dřímou v každém dítěti a čekají, aby rozkvetly

kde hlas průvodce má stejnou váhu jako hlas dítěte; průvodci se učí od dětí, děti od průvodců a děti od sebe navzájem

kde se používají moderní způsoby vzdělávání – učení se venku, projektová výuka, učení se hrou, matematika prof. Hejného, metodika Sfumato – splývavé (genetické) čtení, přirozené učení, učení se prožitkem, intuitivní pedagogika, permakulturní pedagogika, hodnotová výchova, učení skrze umění, kombinovaná výuka, relaxační středy, angličtina s rodilými mluvčími, muzikoterapie a mnoho dalších

kde se dbá o nejposvátnější hodnoty – láska k bližnímu, přírodě, planetě, vesmíru

kde se rozvíjí ve velké míře i pravá mozková hemisféra

kde si děti samy do určité míry rozhodují, co, kdy a jak budou dělat v rámci koncensu

kde jsou věkově smíšené skupiny, např. v trojročí (1.-3. třída, 4.-6. třída, 7.-9. třída)

kde děti tráví co nejvíce času venku v kontaktu s živým prostorem, skutečným životem

kde děti pracují na základě vnitřní motivace

kde mají školní zahradu či sad, kde se děti učí pěstovat zeleninu, bylinky, ovoce

kde jsou přítomná zvířata k potěšení dětí a které je učí také zodpovědnosti při péči o ně

kde mají rodiče a přátelé školy otevřené dveře, mohou se podílet na vzdělávání dětí prostřednictvím besed, exkurzí, kroužků, výletů..

kde se cítí dobře i mírně handicapované děti, cítí přijetí stejně jako ostatní děti

kde nejsou tresty, šikana, dozory ani zvonění

Proč to děláme? Chtěli bychom

- pomoci dětem, aby mohly (s)trávit citlivé a důležité období dětství a dospívání v prostředí milujících průvodců a vzděláváním, které jim dává smysl; v prostoru přijetí, neodsuzování, bez strachu, trestů, dozorů, známek

- pomoci s propagací alternativních škol a lidí, kteří tu konají doslova zázraky, milují děti a svým srdcem jim vytváří snesitelné a mnohdy i báječné prostředí

- pomoci rodičům i průvodcům zorientovat se v nabídce alternativních škol

- přinášet Vám rozhovory s inspirujícími lidmi ze světa alternativního vzdělávání

- přinášet Vám zajímavá videa včetně překladových ze zahraničí

- napomáhat k přeměně naší společnosti ve společnost více respektující 

Uvažujeme o rozeslání katalogu v elektronické nebo tištěné podobě (máme nakladatele) na:

pedagogicko-psychologické poradny, poradenské instituce (studijní/kariérní poradenství), vzdělávací centra, Národní pedagogický institut, svobodné čajovny, kavárny a kluby, Domy dětí a mládeže, výchovné poradkyně škol, dětští psychologové, odbory školství jednotlivých Krajských úřadů, magistrátů, městských úřadů, místních samospráv; knihovny (dětská oddělení knihoven), pedagogické školy,...

Líbí se Vám naše práce a chtěli byste ji podpořit? 

Tento projekt je čistě naše iniciativa pojatá jako Komunitou podporovaný propagační a osvětový projekt. Ať už jste provozovatelé škol, spolek, rodiče, průvodci, poradci rodičů, asociace nebo institut - podpořit ho můžete zde. Každá kapka pomůže tento projekt udržet a dále rozvíjet. Děkujeme Vám! 

AŤ MÁ PRO VÁS TENTO PROJEKT UŽITEK!!! :-)

S úctou k vnitřnímu bohatství dětí :-)

Eva a Honza + přátelé